Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok

Zápisnica č. 6/2019 (PDF, 974 kB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2020 (PDF, 174 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 31.09.2019 (PDF, 129 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 17.09.2019 (PDF, 117 kB)

Register Doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 3/OÚ-KK/2019 - 17.08.2019 (PDF, 113 kB)

Zápisnica o hlasovaní "per rollam" (PDF, 475 kB)

Zápisnica č.5/2019 (PDF, 739 kB)

Výzva č. 3/2019 (PDF, 655 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 23 kB)

Register doručených žiadostí o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 2/OÚ-KK/2019 -12.04.2019 (PDF, 16 kB)

Zápisnica č.4/2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č.3/2019 (PDF, 532 kB)

Zápisnica č.2/2019 (PDF, 571 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok v rámci výzvy č.2/OU-KK/2019-12.04.2019 (PDF, 25 kB)

Register doručených žiadosti o Regionálny príspevok v rámci Výzvy č. 2/OÚ-KK/2019-01.04.2019 (PDF, 24 kB)

Výzva 2/OÚ KK/2019 (PDF, 849 kB)

Zápisnica č. 1/2019 (PDF, 851 kB)

Zápisnica č. 8/2018 z priameho rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok konaného 06.11.2018 (PDF, 484 kB)

Návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2019 (PDF, 184 kB)

Zápisnica č.7/2018 z priameho rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 602 kB)

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok v rámci výzvy č.1/OÚ-KK/2018 stav ku 9.10.2018 (PDF, 20 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 668 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok (PDF, 3 MB)

Výzva na predkladanie projektov 1/OÚ-KK/2018 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 4/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok (PDF, 798 kB)

Žiadosť o predíženie termínu podávania žiadostí (PDF, 408 kB)

Zápisnica č.1/2018 z pracovného stretnutia konaného 7.9.2018 v zasadačke OÚ Kežmarok (PDF, 679 kB)