Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.0

Bratislava, 26. 03. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verziu 5.0, účinnú od 26.3.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie Metodického pokynu CKO č. 7.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]