Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Aktuality


:


Výzva na odborných hodnotiteľov
04. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: prioritnú os 3 Podpora...

Odborné školenie pre prijímateľov
06. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia organizuje pre prijímateľov odborné školenie k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 zameranej na Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych...

Príručka pre prijímateľa - verzia 2.2
27. 01. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 27. 1. 2017 Príručku pre prijímateľa, verzia 2.2 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť...

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur
19. 12. 2016

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre...

Výročná konferencia OP KŽP
30. 11. 2016

Tohtoročná Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia sa konala 22. novembra 2016 v Bratislave. Hlavným cieľom podujatia bolo prezentovať zrealizované aktivity, vysvetliť aktuálny stav jednotlivých oblastí operačného programu a predstaviť úlohy, ktoré nás ešte len...

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 2.3
03. 11. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 3.11.2016 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 1 a 3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť...

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)
31. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s účinnosťou od 31. októbra 2016 Usmernenie č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí...

Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ
27. 07. 2016

Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a  prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]