Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Aktuality


:


Výzva na odborných hodnotiteľov
09. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: prioritnú os 3 Podpora...

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP
20. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory...

Výzva na odborných hodnotiteľov
04. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: prioritnú os 3 Podpora...

Odborné školenie pre prijímateľov
06. 02. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia organizuje pre prijímateľov odborné školenie k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 zameranej na Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych...

Príručka pre prijímateľa - verzia 2.2
27. 01. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 27. 1. 2017 Príručku pre prijímateľa, verzia 2.2 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť...

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur
19. 12. 2016

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre...

Výročná konferencia OP KŽP
30. 11. 2016

Tohtoročná Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia sa konala 22. novembra 2016 v Bratislave. Hlavným cieľom podujatia bolo prezentovať zrealizované aktivity, vysvetliť aktuálny stav jednotlivých oblastí operačného programu a predstaviť úlohy, ktoré nás ešte len...

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 2.3
03. 11. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 3.11.2016 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 1 a 3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]