Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Aktuality


:


Pripravujeme Slovensko na zvládanie katastrof
14. 01. 2016

Vláda schválila Stratégiu manažmentu bezpečnostných rizík SR. Úlohou dokumentu z dielne rezortu vnútra je jasné pomenovanie najrôznejších bezpečnostných rizík, ktoré môžu ohroziť obyvateľov Slovenska a krajinu ako takú. Stratégia má napomôcť k ...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov
23. 12. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje dňa 23. decembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: prioritnú os 3...

Prieskum miery informovanosti o boji proti podvodom
17. 12. 2015

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Zúčastniť prieskumu...

Slovensko zmapovalo riziká s vplyvom na bezpečnosť našej krajiny - je medzi nimi aj zmena klímy
09. 12. 2015

Francúzska metropola je už pár dní dejiskom celosvetovej debaty o klíme. Lídri z viac ako 190 krajín rokujú o opatreniach smerujúcich k zníženiu dopadov zmeny klímy na planétu a život na nej. Klimatickým hrozbám sa spoločne s viacerými inštitúciami zaoberá aj naše...

Výzva na odborných hodnotiteľov
09. 12. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje dňa 9. decembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 3...

Globálne otepľovanie ako globálny problém: čo robí Slovensko?
30. 11. 2015

V Paríži sa dnes začala 21. medzinárodná konferencia o klíme COP 21, ktorá bude trvať do 11. decembra. Zúčastní sa na nej viac ako 40 000 ľudí z vyše 190 krajín  celého sveta vrátane Slovenska. Jej cieľom je dosiahnutie všeobecnej a záväznej dohody za účelom obmedzenia...

Vďaka potrebnej výbave si na východe Slovenska lepšie poradia s povodňami
04. 11. 2015

Medzi najčastejšie vrtochy prírody na Slovensku patria záplavy. Východ krajiny je takmer každoročne terčom tohto prírodného živla, ktorý ničí cesty, devastuje domy a ohrozuje desiatky ľudských životov. Obce Prešovského a Košického kraja však majú od 4. novembra 2015  novú...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov
04. 11. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík,...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]