Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. august 2017, Pondelok
 

Aktuálne informácie

Oznam

-  E-mailová adresa odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica je skolstvo.bb@minv.sk

Upozornenie MŠVVaŠ SR !

MŠVVaŠ SR upozorňuje školy,

že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok.
 Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne.
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

 Dôležité upozornenie!

Webové sídlo www.uips.sk nebude od 1. mája 2016 ďalej dostupné.

Všetky relevantné informácie sú už teraz k dispozícii na stránke www.cvtisr.sk v sekcii
"Informácie o školstve" a sú pravidelne aktualizované.

Na stránke www.cvtisr.sk   má bývalé UIPŠ svoju sekciu Informácie o školstve.

Na stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov
sú už zavesené vzory výkazov pre spracovanie na škol. rok 2016/17.
Budú zaktualizované aj metodické pokyny k jednotlivým výkazom vrátane všeobecných pokynov

Usmernenie k zvýšeným platovým tarifám pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016

V Dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii usmernenie k zvýšeným platovým tarifám pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
od 1.9.2016 (INFORMACIE 2016-2 PT 1-9-2016) spolu s prílohami (P1 - ZPT, PRIPLATKY 1-9-2016, P2 - VZOR FP 1-9-2016).

Pracovné stretnutie riaditeľov škôl, školských zariadení, september 2016

V Dokumentoch na stiahnutie,  sú k dispozícii prezentácie, ktorých obsah bol predmetom pracovného stretnutia riaditeľov škôl, školských zariadení realizovaného v septembri 2016.
Prezentácie je možné nájsť pod názvami: " Eduzber 2016",  "Výkaz 40-01", "Aktuálne informácie" . 

Výstava fotografií „Čínsky príbeh – čínsky Tibet“

V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii pozvánka na výstavu fotografií „Čínsky príbeh – čínsky Tibet“, ktorá bude prebiehať od 30. júna 2017 do 14. júla 2017 v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica – pozvánku je možné nájsť pod názvom Výstava fotografií „Čínsky príbeh – čínsky Tibet“ – plagát.