Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Aktuálne informácie

Oznam

-  E-mailová adresa odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica je skolstvo.bb@minv.sk

Upozornenie MŠVVaŠ SR !

MŠVVaŠ SR upozorňuje školy,

že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok.
 Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne.
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

 Dôležité upozornenie!

Webové sídlo www.uips.sk nebude od 1. mája 2016 ďalej dostupné.

Všetky relevantné informácie sú už teraz k dispozícii na stránke www.cvtisr.sk v sekcii
"Informácie o školstve" a sú pravidelne aktualizované.

Na stránke www.cvtisr.sk   má bývalé UIPŠ svoju sekciu Informácie o školstve.

Vzory výkazov pre spracovanie na škol. rok 2016/17.
Budú zaktualizované aj metodické pokyny k jednotlivým výkazom vrátane všeobecných pokynov

Usmernenie k zvýšeným platovým tarifám pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2017

V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii usmernenie k zvýšeným platovým tarifám pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2017 (INFORMÁCIE 2017-2 PT 1-9-2017) spolu s prílohami (P1 - ZPT, PRÍPLATKY 1-9-2017 - Zosit 1, Zosit 2, Zosit 3, P2 - MEMORANDUM 2016 1-9-2017, P3 - VZOR FP 1-9-2017).