Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Bosna a Hercegovina

Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR si týmto dovoľuje upozorniť všetky povinné osoby, obzvlášť predstaviteľov finančného sektora, aby v zmysle verejného vyhlásenia Výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL (ďalej len „Výbor MONEYVAL“) zo dňa 1. júna 2014 vykonávali zvýšenú starostlivosť podľa § 12 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov transakciám s osobami a finančnými inštitúciami realizovanými z / do Bosny a Hercegoviny.

 Verejné vyhlásenie Výboru expertov na hodnotene opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v súvislosti s Bosnou a Hercegovinou. (pozri tu (PDF, 155 kB))

Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR upozorňuje povinné osoby, obzvlášť predstaviteľov finančného sektora, že Bosne a Hercegovine sa nepodarilo odstrániť všetky nedostatky v oblasti boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Preto Vás v zmysle revidovaného verejného vyhlásenia Výboru expertov pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL zo dňa 19. septembra 2014 vyzývame naďalej venovať zvýšenú pozornosť a uplatňovať zvýšenú starostlivosť v zmysle § 12 zákona
č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k transakciám realizovanými fyzickými osobami, právnickými osobami a finančnými inštitúciami z / do Bosny a Hercegoviny.

Revidované verejné vyhlásenie Výboru expertov Rady Európy MONEYVAL zo dňa 19. septembra 2014 ohľadne Bosny a Hercegoviny – (pozri tu (DOC, 78 kB)).

Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR naďalej upozorňuje a vyzýva povinné osoby, obzvlášť banky a finančné inštitúcie v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby venovali zvýšenú pozornosť a uplatňovali zvýšenú starostlivosť v zmysle § 12 vyššie uvedeného zákona vo vzťahu k transakciám realizovanými fyzickými osobami, právnickými osobami a finančnými inštitúciami z / do Bosny a Hercegoviny. Prijímanie uvedených opatrení je nevyhnutné, nakoľko Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu dňa 12. decembra 2014 vydal v poradí už tretie verejné vyhlásenie v súvislosti s pretrvávajúcimi legislatívnymi nedostatkami v oblasti boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v Bosne a Hercegovine.

Revidované verejné vyhlásenie Výboru expertov Rady Európy MONEYVAL zo dňa 12. decembra 2014 týkajúce sa Bosny a Hercegoviny – (pozri tu (DOC, 79 kB)).

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]