Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Cieľ projektu

O projekte  |  Cieľ projektu  |  Témy príbehov

Cieľ projektu - naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k  zodpovednosti za svoje zdravie, správanie a majetok, primeranou formou zvyšovať ich právne a sociálne vedomie.

Súčasťou projektu je pracovný zošit s množstvom príbehov, básničiek aj úloh na overenie získaných vedomostí.  Obsahuje tiež rôzne doplňovačky, obrázky na vyfarbovanie alebo dokreslenie. Predškoláčka Póla sprevádza deti celým pracovným zošitom. Predstavuje pre deti kamarátku, ktorá vysvetľuje rôzne životné situácie a radí kam sa môžu deti obrátiť keď potrebujú pomoc.