Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie-EIA  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Zamestnanci

Informácia pre verejnosť: “Výrobná hala s administratívno-sociálnym vstavkom Leader Gasket Technologies, Bytča"  zverejnené dňa 11.02.2020 (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Maršová - Rašov"dňa 04.02.2020 (PDF, 334 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente-„Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Maršová – Rašov“ zverejnené dňa 19.12.2019 (PDF, 214 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Bytové domy 2 Maršová – Rašov" zverejnené dňa 09.05.2019 (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Obchodné centrum Bytča- Thurzove sady“ zverejnené dňa 26.04.2019 (PDF, 536 kB)

Zámer navrhovanej činnosti  „Akvaponická prevádzka Veľké Rovné" zverejnené dňa 06.03.2019 (PDF, 150 kB)

Zámer navrhovanej činnosti" Obchodné centrum Bytča- Thurzove sady" zverejnené dňa 15.02.2019 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Spätná rekultivácia dočasne odnímanej pôdy na Ťažbu štrkov v dobývacom priestore č.1 lokalita SIHOŤ, Kotešová - Oblazov" zverejnené dňa 14.02.2019 (PDF, 737 kB)

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní " Územný plán obce Predmier - Doplnok č. 3", zverejnené dňa 08.02.2019 (PDF, 475 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „ Územný plán obce Predmier  -Doplnok č.3“ zverejnené dňa 07.01.2019 (PDF, 212 kB)