Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Nariadenie §7 ods. JPU Gemerská Poloma (536,7 kB) pdf
Grafika JPU Gemerská Poloma (274,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení úpravy formou JPÚ k nehnuteľnostiam v KÚ Gemerská Poloma v časti Konopiská (1,2 MB) pdf
Grafická príloha JPÚ Gemerská Poloma - Konopiská (273,5 kB) pdf
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v KÚ Gemerská Poloma časť Konopiská (356,6 kB) pdf
Stanovy účastníkov pozemkových úprav (415,9 kB) pdf
Návrh rokovacieho poriadku (237,0 kB) pdf
Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav - Gemerská Poloma časť Konopiská (194,2 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v katastrálnom území Gemerská Poloma v časti Konopiská (453,7 kB) pdf
Aktualizácia obvodu (147,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OU Rožňava (Oznámenie OU-RV-PLO-2017/000375-103-SAX zo dňa 18.07.2017 vo veci zverejnenia RPS projektu JPU v k. ú. Gem. Poloma v časti Konopiská) – zverejnené dňa 18.07.2017 (234,7 kB) pdf
Verejná vyhláška -zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ -OO-RV-PLO-2017/000375 (229,2 kB) pdf
Mapa návrhu funkčného usporiadania územia (341,8 kB) pdf
Rozhodnutie - schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPU - Gemerská Poloma- časť Konopiská (788,3 kB) pdf
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (3,2 MB) pdf
Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení 2018 (345,7 kB) pdf
Vseobecné zásady funkčného usporiadania územia (1,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu JPÚ v KÚ Gemerská Poloma v časti Konopiská (229,0 kB) pdf
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Gemerská Poloma - Konopiská (939,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - oznámenie o platnosti zásad umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu JPÚ v k. ú. G. Poloma v časti Konopiská (251,2 kB) pdf
Zásady umiestnenia nových pozemkov JPÚ Gemerská Poloma - Konopiská (867,0 kB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Gemerská Poloma - Konopiská (224,6 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy - Gemerská Poloma - Konopiská (141,2 kB) pdf
Rozhodnutie-schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a plánu spoločných zariadení v obvode projektu JPÚ v KÚ Gemerská Poloma -časť Konopiská (692,8 kB) pdf
Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Gemerská Poloma v časti Konopiská (334,4 kB) pdf
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v rámci projektu JPÚ v k.ú. Gemerská Poloma v časti Konopiská (253,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v K.ú. Gemerská Poloma v časti Konopiská - OU-RV-PLO-201/00502SAX (1,1 MB) pdf