Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Informácie odboru živnostenského podnikania


Vedúca odboru Mgr. Jarmila Schmidlová

Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 0961 24 5811, 0961 24 5812 - klientske centrum
Fax 0961 24 5909

(9. poschodie, číslo kanc. 912)
Telefón 0961 24 5930
Fax 0961 24 5909

 

U p o z o r n e n i e

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona.

Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

Úradné hodiny a kontakty živnostenskej registrácie

Náplň činností na odbore živnostenského podnikania (PDF, 155 kB)

Tlačivá a formuláre odboru živnostenského podnikania

Fyzické osoby

Právnické osoby

Iné vzory tlačív

Sadzobník správnych poplatkov odboru živnostenského podnikania (PDF, 202 kB) 

Platné certifikáty ZEP zamestnancov OÚ Nové Mesto nad Váhom

Informácie o podnikaní

Živnostenský zákon      

Dokumenty na stiahnutie


Pracovisko Myjava

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Úradné hodiny a kontakty živnostenskej registrácie pracovisko Myjava