Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Informácie odboru výstavby a bytovej politiky

Všetky dôležité usmernenia,pokyny, inštrukcie a iné dokumenty sú k dispozícii na tejto stránke v dokumentoch na stiahnutie.

Prehľad zákonov,vzorov, predpisov a výkladových stanovísk, podľa ktorých postupujeme

Sadzobník správnych poplatkov

Upozornenie!
Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z (PDF, 429 kB). bol Krajský stavebný úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Webová stránka www.tn.ksu.sk bude slúžiť len ako archívna webová stránka.

 Informácie odboru výstavby a bytovej politiky 

Oddelenie územného plánovania

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Oddelenie bytovej politiky

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy