Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 

Informácie odboru opravných prostriedkov

9.8.2016

Okresný úrad  Trenčín Odbor opravných prostriedkov oznamuje, že Referát pôdohospodárstva sa presťahoval z Nám. Sv. Anny do hlavnej budovy OÚ, na adresu Hviezdoslavova 3

Referát vnútorných vecí

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Referát starostlivosti o životné protredie

Referát pôdohospodárstva

Referát katastra nehnuteľností