Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2017, Utorok
 

Jednotka operatívneho nasadenia

Jednotka operatívneho nasadenia má v štruktúre národnej kriminálnej agentúry osobitné postavenie vzhľadom na obsahovú náplň jej služobnej činnosti. Ide o operatívny útvar, ktorý sa zaoberá odhaľovaním rôznych druhov trestnej činnosti vo vecnej príslušnosti národnej kriminálnej agentúry.

V jej činnosti je dôležitým momentom zriadenie zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry, realizujúcej úkony na zaistenie osôb a vecí v spätosti s potrebami danými vyšetrovaním trestných činov ostatnými výkonnými jednotkami národnej kriminálnej agentúry.   

 

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                 plk. JUDr. Peter Šlahor

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail: naka@minv.sk

Telefón 09610 52261
Fax 09610 59014

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy