Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Katastrálny odbor

Sidlo výkonu práce

Baštova 16/A Kežmarok
Telefón 052/2818641
Fax 052/4524994

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Lenka Krasuľová

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 052/2818656

Mgr. Andrea Suchanovská

Hlavný radca
Telefón 052/2818644

JUDr. Dávid Pospíšil

Hlavný radca
Telefón 052/2818654

Bc. Eva Čarnogurská

Radca
Telefón 052/2818649

Marcela Fuksová

Radca
Telefón 052/2818652

Ing. Mgr. Štefánia Zahoranská

Samostatný radca
Telefón 052/2818641

Renáta Chripková

Radca
Telefón 052/2818645

Mgr. Eva Lunterová

Samostatný radca
Telefón 052/2818645

Mária Jankurová

Radca
Telefón 052/2818653

Magdaléna Niećová

Radca
Telefón 052/2818641

Tomáš Kovalčík

Radca
Telefón 052/2818651

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Iveta Kapolková

vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 052/2818643

Štefan Derma

hlavný referent
Telefón 052/2818650

Ján Gáll

Radca
Telefón 052/2818646

Ing. Gabriela Javorská

Hlavný radca
Telefón 052/2818649

Anna Mačugová

Radca
Telefón 052/2818648

Jaroslav Majerčák

hlavný referent
Telefón 052/2818640

Bc. Stanislav Novajovský

odborný radca
Telefón 052/2818647

Bc. Jana Tuláková

samostatný radca
Telefón 052/2818654

Mária Bialončíková

Radca
Telefón 052/2818652

[HlavnyText]

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]