Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sidlo výkonu práce

Baštova 16/A Kežmarok
Telefón 052/2818641
Fax 052/4524994

JUDr. Oľga Kantorková

vedúca odboru
Telefón 052/2818642

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Lenka Krasuľová

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 052/2818656

Bc. Eva Čarnogurská

hlavný referent
Telefón 052/2818649

Marcela Fuksová

hlavný referent
Telefón 052/2818652

Ing. Mgr. Štefánia Zahoranská

hlavný referent
Telefón 052/2818641

Renáta Chripková

hlavný referent
Telefón 052/2818645

Mgr. Eva Lunterová

hlavný referent
Telefón 052/2818645

Mária Jankurová

hlavný referent
Telefón 052/2818653

Magdaléna Niećová

hlavný referent
Telefón 052/2818641

Tomáš Kovalčík

hlavný referent
Telefón 052/2818651

Mgr. Andrea Suchanovská

odborný radca
Telefón 052/2818644

Ing. Mária Matia

hlavný referent
Telefón 052/2818641

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Iveta Kapolková

vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 052/2818643

Štefan Derma

hlavný referent
Telefón 052/2818650

Ján Gáll

hlavný referent
Telefón 052/2818646

Ing. Gabriela Javorská

samostatný radca
Telefón 052/2818649

Ing. Mária Buricová

odborný radca
Telefón 052/2818654

Janka Kubová

hlavný referent
Telefón 052/2818653

Anna Mačugová

hlavný referent
Telefón 052/2818648

Jaroslav Majerčák

hlavný referent
Telefón 052/2818640

Bc. Stanislav Novajovský

odborný radca
Telefón 052/2818647

Bc. Jana Tuláková

hlavný referent
Telefón 052/2818654

Mária Bialončíková

hlavný refrent
Telefón 052/2818652

[HlavnyText]

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]