Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2019, Piatok
 

Konferencie

 meeting

 

Medzinárodná konferencia o ochrane kritickej infraštruktúry


September 27-28, 2016 Senec 

 

Ciele konferencie: Cieľom už v poradí siedmej konferencie je pokračovať v krokoch vedúcich k zlepšeniu odolnosti najdôležitejšej (kritickej) infraštruktúry a taktiež podporiť multidisciplinárne prístupy v rámci odbornej komunity na európskej úrovni, samozrejme berúc do úvahy skúsenosti americko-kanadských expertov. Špeciálna pozornosť sa bude sústrediť na nové formy ohrozenia, zraniteľnosť infraštruktúry a vhodné ochranné stratégie, aby sa predchádzalo hrozbám, zmierňovalo nebezpečie a riadili dôsledky nepredvídateľných udalostí.

Budú sa prediskutovávať nasledovné témy:
 

  • ochrana najdôležitejších objektov, napr. energetická sieť, produktovody a plynárenská sieť, sieť na distribúciu vody, cestná a železničná doprava, záchranné služby atď.
  • informačná bezpečnosť a kybernetická sieť, napr. prenos informácií (Internet, SCADA siete,...), siete mobilných operátorov, e-banking/finančné systémy atď.
  •  manažérska/organizačná sieť, kde ľudský faktor hrá dôležitú úlohu 

Zámerom konferencie je spojiť expertov, manažérov pre civilnú ochranu a krízové/núdzové riadenie, špecialistov na zodolnenie infraštruktúry s rozným odborným vzdelaním a zamerať sa na analýzu nasledovných aspektov ochrany kritickej infraštruktúry:  

  • Zamyslieť sa a navrhnúť metódy a nástroje na analýzu a pochopenie nových hrozieb a zraniteľnosti infraštruktúry
  • Identifikovať riešenie na zníženie možných hrozieb a dopadov na populáciu
  • Navrhnúť stratégiu a nástroje na podporu civilnej ochrany a krízových manažérov počas kritickej situácie

 

Záujemcovia o účasť na konferencii môžu zasielať registračné formuláre na adresu: peter.petrovic@minv.sk  do  26. augusta 2016.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Registračný formulár (200,0 kB) docx