Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Kontakty na zamestnancov odboru

Úradná tabuľa  |  Kontakty na zamestnancov odboru  |  Náplň činnosti odboru  |  Tlačivá a formuláre  |  Sadzobník správnych poplatkov  |  Iné

JUDr. Štefan Lednický - vedúci odboru

E-mail: stefan.lednicky@minv.sk
Telefón 046 / 5156 263
Fax 046 / 5422 169

Ing. Jana Mendelová - zástupkyňa vedúceho

E-mail: jana.mendelova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 230
Fax 046 / 5422 169

Ing. Milan Gramantík

E-mail: milan.gramantik2@minv.sk
Telefón 046 / 5156 325

Ing. Irena Marková

E-mail: irena.markova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 329

Bc. Zuzana Beňadiková

E-mail: zuzana.benadikova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 295

JUDr. Miroslav Híreš

E-mail: miroslav.hires@minv.sk
Telefón 046 / 5156 336

Petra Manduchová

E-mail: petra.manduchova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 344

Mgr. Ľubica Gágorová

E-mail: lubica.gagorova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 303

Eva Záhorcová

E-mail: eva.zahorcova@minv.sk
Telefón 046 / 5156 334

Pracovisko Partizánske

Ing. Marián Petreje - koordinátor

E-mail:marian.petreje@minv.sk
Telefón 038 / 7492 467

Mgr. Roman Bisták

E-mail: roman.bistak@minv.sk
Telefón 038 / 7490 936