Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel

13. 07. 2017

Dňa 21. júla 2017 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel.

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Návrh nového znenia zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby  SR,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.
  3. Rôzne
  4. Záver

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy