Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2018, Piatok
 

Zasadnutie podskupiny pre oblasť CITES, „Wildlife Crime“ a „Bird Crime“ multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality

22. 06. 2017

Dňa 28. júna 2017  o 13.00 hod. sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava uskutoční zasadnutie podskupiny pre oblasť CITES, „Wildlife Crime“ a „Bird Crime“ multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality.

Predmetom zasadnutia bude vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014-2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy