Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2018, Streda
 

Zasadnutie podskupiny pre oblasť prekurzorov výbušnín v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality

08. 07. 2017

Dňa 20.07.2017 o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava uskutoční zasadnutie podskupiny pre oblasť prekurzorov výbušnín v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality.

Predmetom zasadania bude oboznámenie prítomných o organizačných zmenách v štruktúre Policajného zboru vo vzťahu k vecnej príslušnosti na úseku prekurzorov výbušnín, iniciovanie dohôd o vzájomnej spolupráci,  predstavenie možnosti spolupráce so súkromným sektorom a akademickými inštitúciami pri šírení osvety a zvyšovaní povedomia o tejto problematike a odborná diskusia  o prípadných návrhoch zmien v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy