Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2018, Piatok
 

Aktuálne informácie


:


Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti na úseku štátneho rozpočtu
01. 12. 2016

Dňa 19. 12. 2016 o 10.00 h sa  v budove Prezídia  Policajného  zboru,  Račianska č.  45, Bratislava uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej  činnosti na úseku štátneho rozpočtu.  ...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní
30. 11. 2016

Dňa 20. 12. 2016 o 09.00 h sa v  zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45,  Bratislava uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej  skupiny odborníkov zameranej na koordináciu  znaleckej činnosti v trestnom konaní.   Program...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality
25. 11. 2016

Dňa 7. decembra 2016 o 10.00 hod v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45, Bratislava, sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej  skupiny odborníkov zameranej na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality.

Zasadnutie členov podskupiny na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy zriadenej v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
25. 11. 2016

Dňa 5. decembra 2016 o 13,00 hod v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45, Bratislava, sa uskutoční zasadnutie členov podskupiny na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy zriadenej v rámci multidisciplinárnej integrovanej...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami
19. 10. 2016

Dňa 22. 11. 2016 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45, Bratislava uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami.   Program...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou
16. 10. 2016

Dňa 03. 11. 2016 o 9.00 h sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45,  Bratislava uskutoční 6. zasadnutie medzirezortnej pracovnej  skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom...

Zasadnutie členov podskupiny drogových laboratórií a chemickej bezpečnosti zriadenej v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu drogovej trestnej činnosti
15. 10. 2016

Dňa 09. 11. 2016 o 9.00 h sa v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45,  Bratislava uskutoční zasadnutie členov podskupiny drogových laboratórií a chemickej bezpečnosti zriadenej v rámci multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia
12. 10. 2016

Dňa 27. 10. 2016 o 9.30 h v kancelárii riaditeľa odboru extrémizmu a diváckeho násilia Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, na 1. poschodí Prezídia Policajného zboru, vchod zo Sibírskej ulice, Bratislava sa z dôvodu potreby prerokovania otázok súvisiacich s realizáciou...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy