Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Aktuálne informácie


:


Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovania s ľuďmi
22. 04. 2016

Dňa 22. apríla 2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 404 na IV. poschodí na Ružinovskej 1/B v Bratislave sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality - podskupina pre oblasť CITES "WildlifeCrime" a "BirdCrime"
24. 03. 2016

Dňa 04. 04. 2016 o 09.30 h v budove Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45 v Bratislave sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality - podskupina pre oblasť CITES "WildlifeCrime" a "BirdCrime". Predmetné...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
08. 03. 2016

Dňa 22. marca 2016 o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie vybraných členov multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovania s ľuďmi - podskupina zameraná na analýzu rizík a hrozieb nelegálnej migrácie a analýzu bezpečnosti na štátnej hranici
08. 03. 2016

Dňa 22. 03. 2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 404, na IV. poschodí, na odbore analýzy rizík a koordinácie Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru so sídlom na Ružinovskej 1/B v Bratislave sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia
09. 02. 2016

Dňa 16. februára 2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia,...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
12. 01. 2016

Dňa 12. januára 2016 o 09:00 hod v  zasadacej miestnosti na 2. poschodí  Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45,  Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel
30. 06. 2015

Dňa 30. júna 2015 o 9,00 h v budove Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45 v Bratislave sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel. Predmetné rokovanie bude mať...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii - podskupina na prípravu národného projektu boja proti korupcii
29. 06. 2015

Dňa 29. júna 2015 o 9,00 h v  zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska ulica č. 45,  Bratislava sa bude konať zasadnutie medzirezortnej pracovnej  skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, podskupina pre prípravu národného projektu na...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy