Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Národná expertná skupina na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel

     Majetková trestná činnosť predstavuje polovicu z celkového počtu zistených trestných činov, pričom krádeže motorových vozidiel nesporne patria k najvážnejším problémom majetkovej kriminality nielen v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách Európskej únie. Krádež motorového vozidla je ťažko preukázateľný trestný čin. Aj keď je páchateľ priamo prichytený pri krádeži, je tento skutok vo veľkej časti kvalifikovaný ako neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla. S krádežami motorových vozidiel však súvisia  aj ďalšie trestné činy, ktoré nasledujú bezprostredne po krádeži, keď sú odcudzené motorové vozidlá použité ako prostriedok pri páchaní inej trestnej činnosti (lúpež, krádež, únos atď.) s cieľom zabrániť identifikácií páchateľov. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné do boja s touto trestnou činnosťou zapojiť širší okruh odborníkov, ktorí by spoločným a koordinovaným postupom participovali  na riešení problémov vznikajúcich pri jej objasňovaní.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 12 zo 4. decembra 2012 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 24 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel.“

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
     Prezídium Policajného zboru
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave
     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
     Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
     Slovenská asociácia poisťovní
     Zväz automobilového priemyslu
     IRIS IDENT, s.r.o. (poverená technická služba pre kontroly originality vozidiel)