Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Národná protidrogová jednotka

Národná protidrogová jednotka je organizačná zložka národnej kriminálnej agentúry zaoberajúca sa presadzovaním práva v boji proti omamným a psychotropným látkam a prekurzorom, ako aj páchateľom drogovej trestnej činnosti.

V rámci svojej činnosti:

  • odhaľuje a vyšetruje závažné prípady trestnej činnosti spojené s výrobou, prepravou, dovozom, vývozom a distribúciou omamných a psychotropných látok, páchané najmä organizovanými a zločineckými skupinami s medzinárodným prvkom,
  • spolupracuje so zahraničnými partnerskými službami pri odhaľovaní a vyšetrovaní medzinárodnej drogovej kriminality,
  • odhaľuje a vyšetruje závažné prípady zneužívania nelegálnych a falšovaných liekov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a nových psychoaktívnych látok,
  • podieľa sa na tvorbe a implementácii protidrogovej politiky na globálnej, európskej, ako aj národnej úrovni,
  • spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy pri tvorbe legislatívnych opatrení, preventívnych aktivít, kontrolnej činnosti a pod.    

 

Vedenie jednotky

Riaditeľ jednotky:                       plk. Mgr. Eduard Matanin

Zástupca riaditeľa jednotky:         plk. Mgr. Peter Sládečka 

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail: npdj@minv.sk  

Telefón 09610 54501
Fax 09610 59001

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy