Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky LETNÉ OBDOBIE - od 01. 04. do 30. 09. 2017

Mapy zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Bratislava 2 (JPG, 2 MB) MK Prievozská ulica
Nehodový úsek od križovatky s Bajkalskou ulicou po križovatku s Miletičovou ulicou.
6 pondelok,
streda (2)

07.00 - 08.00,
12.00 - 14.00 (2)

Bratislava 2 (JPG, 2 MB) D1 križovatka D1 - Bajkalská (Rondel) 7 piatok (3) 06.00 - 09.00 (3)

 

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Senica (JPG, 2 MB)
I/51 86,730 - 87,790
Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Senica. Prechádza ulicami Vajanského, Námestie Osloboditeľov, Hurbanova. Úsek je ohraničený štvorramennými križovatkami, kde je prednosť v jazde upravená zvislým dopravným značením. V priebehu úseku je viacero križovatiek, z toho sú dve riadené CSS a viacerými prechodmi pre chodcov.
6 utorok,
piatok (2)
16.00 -18.00 (2)

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Ilava (JPG, 2 MB) D1 150,190 - 150,800 
Nehodový úsek sa nachádza v katastrálnom území obce Ladce. Začína v smere staničenia diaľnice priamym úsekom a pokračuje prechodom do ľavostranného oblúka a stúpania, kde končí.
5 sobota (2) 08.00 - 10.00 (2)

Prievidza (JPG, 2 MB)

I/64 141,300 - 142,000
Nehodový úsek začína v intraviláne mesta Prievidza v križovatke s MK Nábrežie Jána Kalinčiaka a Nábrežie Andreja Kmeťa, nasleduje svetelná križovatka s MK Nábrežie sv. Metoda a Nábrežie sv. Cyrila, križovatka s MK Jána Hollého a Milana Hodžu, križovatka s MK ul. Mišíka a Dlhá, nasleduje podcestie mimoúrovňového križovanias cestou III/1774, kruhová križovatka s MK Vansovej a III/1774, križovatka s MK ul. Stavbárov a končí v mieste križovatky s MK Puškinova.
5 pondelok 
až piatok (1)
04.00 - 06.00,
08.00 - 10.00,
10.00 - 12.00,
12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00 (1)

 

NITRIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie

Nitra (JPG, 2 MB)

I/64 66,000 - 67,400 
Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra. Začína sa v smere staničenia za križovatkou s cestou II/562 a končí za križovatkou s ulicou Nábrežie mládeže. V nehodovom úseku sa nachádzajú viaceré križovatky s miestnymi komunikáciami, ktoré sú riadené svetelnou signalizáciou, a to MK Coboriho a MK R. Peregrina, s MK Štúrova, križovatka s MK Wilsonovo nábrežie a MK Československej armády. V nehodovom úseku je situované väčšie množstvo vjazdov a výjazdov ku spoločnostiam, prevádzkam a bytovým domov, viacero priechodov pre chodcov a autobusových zastávok v oboch smeroch staničenia so samostanými výbočiskami.
13 piatok,
sobota (4)
20.00 - 22.00 (3)

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Čadca (JPG, 2 MB)  I/11 408,400 - 409,500
Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec. Začína na rovnom úseku v mieste pred základnou školou v smere od Českej republiky a končí v obci Svrčinovec za pravotočivou zákrutou v križovatke I/12 v smere na Čadcu.
13 štvrtok (5)

06.00 - 08.00, 
12.00 - 14.00 (3)

Čadca (JPG, 2 MB)  I/11  413,050 - 413,500
Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Čadca. Ide o prieťah mestom a nehodový úsek začína od železničného priecestia a končí križovatkou ciest I/11 a I/11A pri OC Tesco)
5 štvrtok (3) 16.00 - 18.00 (2)
Čadca (JPG, 2 MB)  II/487 59,500 - 60,750
Nehodový úsek sa nachádza v meste Čadca. Začína od križovatky cesty II/487 s komunikáciu vedúcou do NSP Čadca a končí 30 m pree križovatkou s cestou I/11.
9 pondelok (3) 12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00,
16.00 - 18.00 (2)
Ružomberok (JPG, 2 MB)  I/18 517,000 - 518,000 
Nehodový úsek sa začína v intraviláne mesta Ružomberok. Začína v pravotočivej zákrute v Černovej za križovatkou cesty I/18 a MK Čukotská a končí v križovatke s MK ul. Veľký Polík za križovatkou SHELL.
5 streda (3)

00.00 - 02.00,
06.00 - 08.00,
12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00,
16.00 - 18.00 (1)

Ružomberok (JPG, 2 MB) I/18 520,500 - 521,000
Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Ružomberok. Začína pred križovatkou ciest I/18 a I/59 pri Mondi SCP Ružomberok, prechádza prieťahom mesta a končí výjazdom na rovnom úseku za ČS OMV.
5 piatok (3)

14.00 - 16.00 (3)

Liptovský Mikuláš (JPG, 2 MB) I/18 548,790 - 550,400
Nehodový úsek sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš. Ide o prieťah mestom Liptovský Mikuláš. Začína od križovatky s cestou II/584 a končí križovatkou Rachmaninovo námestie - miestne komunikácie.
9 štvrtok (5)

10.00 - 12.00,
12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00 (2)

Martin (JPG, 2 MB) I/65 183,190 - 139,000
Nehodový úsek sa nachádza medzi Martinom a Sučanmi. Začína pri bývalom napojení cesty II/2137 a končí za okružnou križovatkou cesty I/18 s cestou III/2137 a napojením priemyselnej zóny pri autobusovej zastávke.
5 utorok (3)

08.00 - 10.00 (4) 

Žilina (JPG, 2 MB) II/583  19,800 - 20,000
Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne obce Belá. Začína v klesaní v ostrej pravotočivej zákrute a končí v stykovej križovatke s účelovou komunikáciou k hotelu Bránica.
nedeľa (4) 

14.00 - 16.00 (3)

Žilina (JPG, 2 MB) II/583  15,700 - 16,600
Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne obce Belá. Začína v ostrej pravotočivej zákrute a končí v stykovej križovatke s cestou III/2075 do obce Lysica.
5 nedeľa (2)

12.00 - 14.00 (2)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žarnovica (JPG, 2 MB) R1 105,000 - 105,500
Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne mesta Žarnovica. Začína v miernom stúpaní na mostný objekt R1-120 a končí cca 20 m za mostným objektom rýchlostnej cesty R1.
5 utorok
až piatok (1)
02.00 - 04.00,
08.00 - 10.00,
10.00 - 12.00,
12.00 - 14.00,
16.00 - 18.00 (1)
Zvolen  (JPG, 2 MB) R1 137,690 - 138,440
Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne  Budča - Hronská Dúbrava. Začína pred zjazdom na cestu III/2492 Hronská Dúbrava a končí za mostným objektom R1-156.
5 nedeľa (2) 16.00 -18.00 (2)

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Prešov (JPG, 2 MB) I/18 685,120 - 687,600
Nehodový úsek je prieťahom cesty I/18 v intraviáne mesta Prešov a je vedený ulicami Levočská a Duklianska. Úsek začína na ul. Levočská za križovatkou s ul. Marka Čulena, pokračuje priamym úsekom cez CSS riadenú križovatku I/18 ul. Levočská - MK ul. Obrancov Mieru - MK ul. Vlada Clementisa, cez železničné priecestie, priamym úsekom cez CSS riadenú križovatku I/18 ul. Levočská - I/68 ul. Sabinovská - MK ul. Hlavná, následne CSS riadenou križovatkou s MK ul. Vajanského, kde pokračuje ako I/18 ul. Duklianska cez križovatku I/18 ul. Duklianska - MK ul. Šafárikova a končí za križovatkou I/18 ul. Duklianska - MK ul. Ku Surdoku.
18 piatok (6) 12.00 - 14.00 (7)

Prešov (JPG, 2 MB)

I/20 81,400 - 82,650
Nehodový úsek je prieťahom cesty I/20 v intraviláne mesta Prešov a je vedený ulicami Košická a Východná. Úsek začína na ul. Košická na priamom úseku pred areálom Troliga Centrum cca 260 m pred T križovatkou s MK ul. Jilemnického, pokračuje priamym úsekom do CSS riadenej križovatky I/20 ul. Košická - Východná, oblúkom do CSS riadenej križovatky I/20 ul. Východná - MK ul. Solivarská a končí na I/20 ul. Východná na úrovni vjazdu k ČS PHM OMW.
9 pondelok (5) 04.00 - 06.00,
06.00 - 08.00,
10.00 - 12.00,
20.00 - 22.00 (2)
Prešov (JPG, 2 MB) I/68 61,990 - 62,890
Nehodový úsek je preiťahom cesty I/68 v intraviláne mesta Sabinov a je vedený námestím v centre mesta a následne ul. Prešovská. Úsek začína v centre mesta na Námestí slobody na priamom úseku na úrovni kostola Šťastia sv. Jána Krstiteľa, pokračuje do CSS riadenej križovatky I/68 Nám. slobody - ul. Prešovská - III/3177 ul. Janka Borodáča - MK Sládkovičova a končí na priamom úseku I/68 ul. Prešovská pri zastávke SAD na priechode pre chodcov k poliklinike od ul. 9. mája.
5 štvrtok (2) 10.00 - 12.00 (2)
Bardejov (JPG, 2 MB) I/77 

62,800 - 63,300
Nehodový úsek je prieťahom mesta Bardejov. Začína na ul. Slovenská za križovatkou s ul. Kacvinského - Kúpeľná, pokračuje po ul. Duklianska a končí na ul. Duklianska za križovatkou s ul. OC Bardejov - Ľ. Štúra.

6 piatok (2) 04.00 - 06.00,
10.00 - 12.00,
12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00,
18.00 - 20.00,
20.00 - 22.00 (1)
Humenné (JPG, 2 MB) I/74 19,300 - 20,050
Nehodový úsek sa nachádza medzi obcami Kamenica nad Cirochou a Dlhé nad Cirochou. Úsek začína na priamom úseku cesty cca 230 m za ČS PHM Jurki nachádzajúcou sa za obcou Kamenica nad Cirochou, pokračuje priamo cez železničné priecestie súbežnej železničnej trate a končí 230 m za železničným priecestím v smere do obce Dlhé nad Cirochou.
5 nedeľa (2) 02.00 - 04.00,
10.00 - 12.00,
12.00 - 14.00,
14.00 - 16.00,
18.00 - 20.00 (1)
Stará Ľubovňa (JPG, 2 MB) I/77 15,200 - 17,200
Nehodový úsek začína v intraviláne obce Nižné Ružbachy v smere do obce Hniezdne cca 170 m za križovatkou do obce Vyšné Ružbachy miernou ľavotočivou zákrutou, od km 15,350 vedie v extraviláne a končí v klesaní pred ostrou ľavotočivou zákrutou.
9 streda (3) 12.00 - 14.00 (3)

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Košice (JPG, 2 MB) RP3 114,700 - 116,000
Nehodový úsek sa nachádza v meste Košice v priamom úseku a z časti v zákrute na štvorpruhovej komunikácii s deliacim pásom na Južnom nábreží a z časti bez deliaceho pásu na Nižných Kapustníkoch.
8 streda (4)

06.00 - 08.00,
10.00 - 12.00,
20.00 - 22.00 (2)