Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Nehodové úseky LETNÉ OBDOBIE - od 01. 04. do 30. 09. 2015

Mapy zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Bratislava II (JPG, 1 MB) (jpg, 1,06MB) MK Slovnaftská ulica od križovatky (uzla) s Komárňanskou ulicoupo SSZ pred Slovnaftom (Dvojpruhová komunikácia v zastavanej časti mesta) 5 štvrtok(2) 16-17(2)
Bratislava II (JPG, 1 MB) (jpg, 1,06MB) D1 8,00 - 9,00 (Ľavý jazdný pás D1 v smere do BA, úsek pred výjazdom na štátnu cestu I/63) 6 štvrtok,nedeľa(2) 21-22(2)

TRNAVSKÝ KRAJ

Neeviduje žiaden nehodový úsek ani miesto. 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Prievidza (JPG, 1 MB) (jpg, 1,39MB) I/50 170,000 - 171,000 (Mimo obce, medzi križovatkami s cestami III. triedy vedúcimi do obce Koš a Lehota pod Vtáčnikom) 5 streda,nedeľa(2) 02-04,22-24(2)
Bánovce nad Bebravou (JPG, 1 MB) (jpg, 1,41MB) II/516 24,000 - 25,000 (Mimo obce, začína cca. 400 m za križovatku s cestou III/1861 v smere na BN a končí v mieste napojenia križovatky Bánovce-západ, ktorá je súčasťou stavby R2 Ruskovce-Pravotice. 5 štvrtok,nedeľa(2) rovnomerne

 

NITRIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Nitra (JPG, 2 MB) (jpg, 2,08MB) I/51 187,300 - 187,500 k. ú. Klasov (Nachádza sa v medzikrižovatkovom úseku na ceste I/51 s križovatkami ciest III/1644 a III/1648. Začina ľavotočivou zákrutou s miernym klesaním a končí v uvedenom klesaní) 6 všetky(1) okrem štvrtka 14-16(2)
Nitra (JPG, 2 MB) (jpg, 2,08MB) I/64 66,590 - 68,000 mesto Nitra (Nachádza sa na prieťahu mestom Nitra. Začína sa v smere staničenia za križovatkou s MK Staničná a končí pred križovatkou s MK Akademická x B. S. Timravy) 9 pondelok(3) 10-12,18-20(3)
Nitra (JPG, 2 MB) (jpg, 2,08MB) I/75 19,500 - 20,500 mesto Šaľa (Nachádza sa na prieťahu mestom Šaľa. Začína na ul. SNP v križovatke s ul. Štúrova v smere na NZ a končí na cestnom moste pred odbočením k bývalej reštaurácii "Hepaj". 6 streda(2) 08-10(2)

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žilina (JPG, 1 MB) (jpg, 1,33MB) (JPG, 2 MB) I/18 453,300 - 454,300 Žilina - Strážov (Začína sa križovatkou riadenou cestnou svetelnou signalizáciou na ulici Hričovská (Žilina-Strážov pri cintoríne) a končí pri ČS Slovnaft na ul. Kragujevská 6 streda(3) 06-12,14-18(3)
Žilina (JPG, 1 MB) (jpg, 1,33MB) (JPG, 1 MB) I/18 457,500 - 458,050 Žilina (Prieťah mestom Žilina, začina v križovatke cesty I/18 (ul. Nemocničná) s účelovou komunikáciou k ČS Slovnaft a končí v križovatke cesty I/18 (ul. Košická, medzinárodný úsek cesty I/18) s cestou III/2084 (ul. Pri Celulózke) s MK ul. Svätého Cyrila a Metoda 5 sobota(3) 12-14(2)
Žilina (JPG, 1 MB) (jpg, 1,33MB) I/18 465,500 - 466,400 k. ú. Strečno (Začína v križovatke cesty I/18 s účelovou komunikáciou k priem. zóne Strečno (pred salašmi) a končí v križovatke cesty I/18 s cestou III/2087 (pod novým hradom)  5 utorok, sobota(2) 04-08,14-18(2)
Kysucké Nové Mesto (JPG, 1 MB) (jpg, 1,18MB) I/11  432,600 - 433,600 medzi obcami Budatínska Lehota a Povina (Začina za koncom obce Kysucké Nové Mesto časť Budatínska Lehota a končí začiatkom obce Povina) 5 štvrtok, piatok(2)

08-14(4)

Čadca (JPG, 1 MB) (jpg, 1MB) I/11  412,600 - 414,000 prieťah Čadcou (Začína v rovnom úseku za ČS OMV v smere od Svrčinovca a končí za križovatkou cesty I/11 (križovatka Tesco) s cestou I/11A (k tunelu Horelica) 8 utorok,sobota(2)

18-22(3)

Čadca (JPG, 1 MB) (jpg, 1MB) I/18  411,800 - 412,200 k. ú. Makov (Začína pred križovatkou cesty I/18 s cestou II/487 v smere do ČR (Veľké Karlovice) a končí za ľavotočivou zárkutou za uvedenou križovatkou) 5 utorok, sobota(2)

10-14(3)

         

 

Liptovský Mikuláš (JPG, 1 MB) (jpg, 1,15 MB) D1 470,500 - 471,400 k. ú. Hybe (Začína za ČS OMV Hybe a končí pred mostným objektom ev. č. D1-236A v smere na Poprad 5 streda,piatok(2)

16-18,20-22(2)

Liptovský Mikuláš (JPG, 1 MB) (jpg, 1,15 MB) I/18 548,500 - 550,500 k. ú. Liptovský Mikuláš (Začína od svetelnej križovatky "Hypernova" po podchod pre chodcov "Maytex") 10 utorok(4) 10-12(4)
Liptovský Mikuláš (JPG, 1 MB) (jpg, 1,15 MB) I/18

 558,790 - 559,790 Liptovský Hrádok (Začína v úseku začiatok mesta Liptovský Hrádok po križovatku s miestnou komunikáciou Ul. Hviezdoslavova)

5 pondelok,utorok(2) 12-14(2)
Liptovský Mikuláš (JPG, 1 MB) (jpg, 1,15 MB) II/584  24,550 - 25,100 medzi obcami Huty a Lipt. Matiašovce (Začína za mierne pravotočivou zárkutou a končí pred nasledujúcou mierne pravotočivou zákrutou v smere na Liptovské Matiašovce) 5 sobota(2) 16-18(3)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žarnovica (JPG, 1 MB) (jpg, 1,38 MB) R1 91,000 - 91,200 extravilán obce Tekovská Breznica 6 utorok,streda(3) 06-08(3)
Žarnovica (JPG, 1 MB) (jpg, 1,38 MB) I/65 63,250 - 64,090 úsek cesty I/65 súbežnej s R1 (začína pod mostným objektom cesty R1 a končí pred križovatkou s cestou III/2519 6 štvtok(3) 18-20(2)
Krupina (JPG, 1 MB) (jpg, 1,26 MB) I/66 43,500 - 44,200 mesto Krupina (Začína v križovatke s MK ul. Hviezdoslavova, prechádza ľavotočivou zákrutou (ZŠ, gymnázium, OD Tesco) a ďalej pokračuje križovatkou Svätotrojičného námestia a končí v križovatke s Námestím SNP) 5 streda,nedeľa(2) 18-20(2)
Žiar nad Hronom (JPG, 1 MB) (jpg, 1,32 MB)  I/9 212,500 - 213,500 ZH a Ladomerská Vieska (Začína na ul. SNP pri Ekonomickej škole a končí pred križovatku cesty I/9 s cestou I/65 (na moste nad železničnou traťou)) 5 piatok(3) rovnomerne

 

KOŠICKÝ KRAJ

Neeviduje žiaden nehodový úsek ani miesto.  

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Prešov (JPG, 2 MB) (jpg, 1,43MB) (JPG, 1 MB) I/18 685,920 - 688,320 intravilán mesta Prešov (Začína 150 m za svetelnou križovatkou cesty I/18 - Levočská ul. s MK Volgogradská a Marka Čulena, pokračuje cez križovatku I/18 - Levočská ul. s MK Obrancov mieru - Vlada Klementisa, pokračuje priamym úsekom cez most ponad rieku Torysa, následne pokračuje križovatku I/18 (Levočská) a I/68 (Sabinovská) s MK ul. Hlavná, križovatkou I/18 (Duklianska ul.) s MK ul. Vajanského, následne križovatkou I/18 (Duklianska ul.) s MK Šafárikova a križovatkou I/18 s MK Ku Surdoku, za ktorou úsek končí) 13 pondelok,piatok(3) 06-08,10-12,16-18(3)
Stará Ľubovňa (JPG, 1 MB) (jpg, 1,00 MB)  I/77 17,200 - 18,200 extravilán obce Nižné Ružbachy (Začína v extraviláne 2 000 m za obcou Nižné Ružbachy a končí v extraviláne 300 m za križovatkou ciest I/77 a účelovej komunikácie k chatovej osade Ružbašská Miľava sobota (3) 20-22(2)
Kežmarok (JPG, 1 MB) (jpg, 1,16MB)  I/67  101,600 - 103,500 intravilán mesta Kežmarok (Začína na ceste I/67 v intraviláne obce KK na ul. Huncovskej od križovatky z ul. Krvavé pole v km 101,600 a pokračuje cez intravilán obce KK v smere na obec Stráne pod Tatrami po križovatku s cestou III/06725 Stráne pod Tatrami v km 102,560 a pokračuje ďalej po ul. Michalskej a končí pri hlavnej bráne do podniku Tatraľan za svetelnou križovatku s ul. Nižná brána)  9  piatok(3) 08-10,14-16(2)