Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky ZIMNÉ OBDOBIE - od 01. 10. 2017 do 31. 03. 2018

Mapy zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Bratislava 2 D1

okružná križovatka
križovatka D1 - Bajkalská (Rondel)

6

utorok (1) 
streda (1)
štvrtok (4)

10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
18.00 - 20.00 (2)
22.00 - 24.00 (2)

 

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Piešťany
D1 83,500 - 84,200
Nehodový úsek sa nachádza na diaľnici D1 v okrese Piešťany. Ide o priamy štvorpruhový úsek diaľnice rozdelený stredovým deliacim pásom tvoreným betónovým zvodidlom. V priebehu úseku sa v pravom jazdnom páse nachádza pripájací pruh, v ľavom jazdnom páse pripájací aj odbočovací jazdný pruh.
5

štvrtok (1)
piatok (3)
nedeľa (1)

06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Púchov I/49 63,050 - 63,500 
Nehodový úsek začína v intraviláne mesta Púchov (Ul. 1. mája) pred križovatkou vpravo v smere staničenia s miestnou komunikáciou (MK)  ul. Športovcov a vľavo s účelovou komunikáciou k priemyselnému areálu spol. EMT, pokračuje dlhším priamym úsekom s priesečníkovou križovatkou s MK ul. Gorazdovou vľavo a MK k Športhotelu vpravo, pokračuje križovatkami s MK k obytným domom vpravo a vľavo, nasleduje križovatka s MK k Župnému domu vpravo a s MK ul. Obrancov mieru vľavo, kde priamy úsek po 80 m končí kruhovou križovatkou ciest I/49, II/507 - ul. Hollého a MK ul. Štefánikova, z ktorej pokračuje vpravo priamym úsekom v miernom stúpaní v smere na most cez vodný tok rieky Váh (ul. Trenčianska), kde nehodový úsek v meste Púchov v lokalite križovatky s MK ul. Nábrežie slobody vľavo končí.
3

utorok (1)
piatok (2)

04.00 - 06.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
22.00 - 24.00 (1)

Nové Mesto nad Váhom

I/61

106,9000 - 108,000
Nehodový úsek začína 0,100 km pred štvorramennou križovatkou s MK (k ČS PHM) a MK (k bývalému objektu spol. „Hydrostav“), ďalej prechádza (v smere staničenia) uvedenou križovatkou, priamym úsekom, pokračuje miernou tiahlou pravotočivou zákrutou, ďalej trojramennou križovatkou s MK (k bývalému motorestu „Ranč“) a tiahlou ľavotočivou zákrutou a končí v uvedenej ľavotočivej zákrute 0,200km za križovatkou s MK.

 4 pondelok (2) 
utorok (1)
streda (1)
06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)

Prievidza

I/64

142,000 - 144,750 
Nehodový úsek sa nachádza na št. ceste I/64, začína v intraviláne mesta Prievidza  km 142,000 a to v križovatke s MK Ul. Puškinova, po ktorej nasledujú križovatky  cesty I/64 s MK Včelárska, križovatka s MK Veľkonecpalská, križovatka s MK Malonecpalská, križovatka s MK Športová, železničné priecestie, úsek pokračuje za kruhovou križovatkou s MK Mliekarenská a Bajzu v mieste napojenia obchodného centra v smere na Žilinu, následne nasleduje križovatka s MK Hornonitrianska, po ktorej následne nasleduje priamy úsek v smere na Žilinu kde nehodový úsek končí v extraviláne v km 144,750 cesty I/64.

5

pondelok (2) 
štvrtok (1)
sobota (2)

06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

 

NITRIANSKY KRAJ

 Neeviduje žiaden nehodový úsek ani miesto. 

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Čadca  II/487 59,300 - 60,150 
Nehodový úsek sa nachádza v meste Čadca, začína cca 100 m za križovatkou cesty II/487 s ulicou Okružná a končí za križovatkou s ulicou Hrancová.
6

pondelok (2) 
streda (1)
štvrtok (1)
piatok (2)

06.00 - 08.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
18.00 - 20.00 (3)

Čadca  II/520 3,100 - 4,150 
Nehodový úsek sa nachádza v obci Zborov nad Bystricou, začína oproti futbalovému ihrisku a končí za parkoviskom vedľa farského úradu.
6

pondelok (2) 
utorok (1)
štvrtok (1)
piatok (1)
nedeľa (1)

04.00 - 06.00 (2)
06.00 - 08.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

Žilina

 II/583

8,350 - 9,230
Nehodový úsek sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Gbeľany a Varín. Začína v priesečnej križovatke cesty č. II/583 s cestou č. II/583D a účelovou komunikáciou k Vzdelávaciemu stredisku v extraviláne obce Gbeľany a končí v priesečnej križovatke s cestami č. II/583A a č. III/2078 v extraviláne obce Varín.

7 pondelok (2) 
piatok (3)
sobota (1)
nedeľa (1)

04.00 - 06.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
16.00 - 18.00 (2)
18.00 - 20.00 (1)
20.00 - 22.00 (2)

Liptovský Mikuláš

I/18

549,700 - 550,240
Nehodový úsek sa nachádza v meste Liptovský Mikuláš a začína od križovatky s cestou III/2333 na Ploštín (križovatka pri OD Stop Shop) a končí svetelnou križovatkou na Rachmaninovom námestí /križovatka s mk. Ul. Janoškova a Kpt. Nápelku/.

6

utorok (1) 
streda (2)
štvrtok (1)
piatok (1)
sobota (1)

00.00 - 02.00 (1)
08.00 - 10.00 (2)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (2)

Liptovský Mikuláš

D1 288,100 - 288,500
Nehodový úsek sa nachádza na diaľnici D1 medzi zjazdom Liptovský Hrádok a odpočívadlom Hybe v rovnom úseku pred pravotočivou zákrutou.
6 piatok (3)
sobota (1)
nedeľa (2)

08.00 - 10.00 (1)
12.00 - 14.00 (2)
14.00 - 16.00 (3)

Martin

I/65D 4,590 - 6,240
Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu cesty I/65D mestom Martin a začína od svetelnej križovatky s miestnou komunikáciou ul. Mládeže a ul. Červenej armády a končí svetlenou križovatkou s miestnou komunikáciou ul. A. Stodolu.
8

pondelok (1) 
utorok (1)
streda (1)
štvrtok (2)
piatok (1)
sobota (1)
nedeľa (1)

08.00 - 10.00 (2)
10.00 - 12.00 (3)
12.00 - 14.00 (1)
18.00 - 20.00 (2)

Ružomberok I/18 519,000 - 519,790
Nehodový úsek sa nachádza v meste Ružomberku, začína cca 50 m za križovatkou cesty I/59 s ulicou Dončová a končí na ulici Nábrežie generála M.R.Š pred odstavnou plochou nad OC OBI. 
5 pondelok (1) 
streda (1)
štvrtok (1)
piatok (1)
sobota (1)
06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
22.00 - 24.00 (1)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Zvolen  R1 140,500 - 141,600
Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v k.ú. extravilánu Budča, ktorý začína cca 50 m za mostným obj. č. R1 -159, ďalej priamo pokračuje na odpočívadlo Budča vyraďovacím a zaraďovacím jazd. pruhom z odpočívadla Budča, a končí za most. obj. R1-160 v mieste zraďovacieho úseku cestyIII/2445s rýchl. cestou R1. Cesta je smerovo rozdelená so stredovým deliacim pásom. Každý jazdný pás má dva pruhy o šírke 3,5 m.
6

pondelok (2)
utorok (1)
 
streda (1)
piatok (1)
sobota (1)

00.00 - 02.00 (1)
06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (2)

Žiar nad Hronom R1 130,500 - 131,100
Jedná sa o voľný úsek rýchlostnej cesty R1v smere ZH-ZV v k.ú. extravilánu Jalná, ktorý začína v miernom stúpaní za TDZ B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť 110 km/h) s dodatkovou tabuľkou E 9 (Za dažďa) v pravom oblúku rýchlostnej cesty R1, ktorý následne prechádza do ľavotočivého oblúka rýchlostnej cesty R1 a končí za TDZ Z3b (Vodiaca tabuľa). Cesta je smerovo rozdelená so stredovým deliacim pásom. Každý jazdný pás má dva pruhy šírky 3,5 m.
5 utorok (2) 
piatok (1)
nedeľa (2)
06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (2)
20.00 - 22.00 (1)
Brezno I/66 122,800 - 123,800
Jedná sa o úsek cesty č. I/66, kde časť úseku sa nachádza v intraviláne obce Podbrezová a časť úseku sa nachádza v extraviláne medzi obcou Podbrezová a Chvatimechom, ktorý začína križovatkou s cestou č. I/72 a končí križovatkou s cestou č. III/2391 a III/2375. Cesta je dvojpruhová.
5

pondelok (1)
utorok (1)
 
streda (1)
štvrtok (1)
sobota (1)

04.00 - 06.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Prešov I/18

685,000 - 686,600
Intravilán cesty I/18 v meste Prešov. Nehodový úsek začína na ceste I/18 na Levočskej ulici v križovatke s ulicou Volgogradskou v km 685,000 a pokračuje v smere staničenia 1 600 m na Humenné po ceste I/18. Nehodový úsek končí na ceste I/18 v križovatke ulíc Duklianska a Vajanského v km 686,600.

9

pondelok (2)
utorok (1)
 
štvrtok (2)
sobota (1)
nedeľa (3)

08.00 - 10.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (3)
14.00 - 16.00 (2)
16.00 - 18.00 (1)
18.00 - 20.00 (1) 

Prešov I/20 83,920 - 85,400
Intravilán cesty I/20 v meste Prešov. Nehodový úsek začína na ceste I/20 na ulici Rusínskej v km 83,920 v meste Prešov pri ČS Slovnaft. Následne nehodový úsek pokračuje v smere staničenia 1 480 m po ceste I/20 a končí v km 85,400 v nezastavanej časti pri ČS OMV v katastri Ľubotíc v rámci mesta Prešov.
9

pondelok (1)
streda (3)
 
štvrtok (2)
sobota (1)
nedeľa (2)

06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (2)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (1) 
22.00 - 24.00 (1)

Stará Ľubovňa I/77 22,400 - 23,110
Intravilán cesty I/77 v obci Hniezdne začína križovatkou na obec Kamienky, po 200 m končí obec Hniezdne a nasleduje extravilán smerom na mesto Stará Ľubovňa, jedná sa o rovný úsek a končí 500 m za obcou Hniezdne.
5 streda (1) 
štvrtok (2)
piatok (1)
sobota (1)

00.00 - 02.00 (1)
06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN

nehodové dni v týždni
s počtom DN

časové rozmedzie (hod.)
s počtom DN

Košice - okolie I/19 458,000 - 458,200
Nehodový úsek sa nachádza v priamom úseku a z časti v zákrute na trojpruhovej komunikácii bez deliaceho pásu v mieste začiatku preložky cesty I/19 z dôvodu výstavby diaľnice D1 pri stúpaní v smere z obce Ďurďošík na obec Košické Olšany. Rýchlostný limit: 50 km/hod., vyplýva z dopravného značenia z dôvodu realizácie výstavby.
5

nedeľa (2) 
utorok (2)
piatok (1)

04.00 - 06.00 (2)
10.00 - 12.00 (2)
18.00 - 20.00 (2)