Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky ZIMNÉ OBDOBIE - od 01. 10. 2016 do 31. 03. 2017

mapy Zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do

počet
DN

nehodové dni
v týždni

časové rozmedzie
Bratislava II (JPG, 2 MB)  D1 Okružná križovatka D1 Bajkalská (Rondel) 6 štvrtok, piatok (2) 09.00 - 12.00 hod. (3) 

 

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do

počet
DN

nehodové dni
v týždni

časové rozmedzie
Trnava (JPG, 2 MB) I/61 49,000 - 49, 560 (mesto Trnava, ul. Tamaškovičová) - nachádza sa v intraviláne mesta Trnava, ul. Tamaškovičová medzi dvoma križovatkami s kruhovým objazdom, a to medzi ul. Nitrianska a 9. mája 5 piatok (2) 06.00 - 08.00 hod. (2) 

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet
DN
nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Partizánske (JPG, 2 MB) II/592 8,500 - 12,250 (okres Partizánske) - začína v intraviláne obce Livina za križovatkou s cestou III/1755 pokračuje cez obec Nadlice a končí križovatkou s cestou I/64 v extraviláne za obcou Nadlice 3 streda, štvrtok, piatok (1) 06.00 - 08.00 hod., 08.00 - 10.00,
22.00 - 24.00 hod. (1)

Púchov (JPG, 2 MB)

I/49

61,000 - 62,300 (okres Púchov) - začína v extraviláne mesta Púchov v blízkosti spol. Janek a ČS OMV pokračuje na vjazde do mesta Púchov a končí v časti Hrabovka pri bývalých mliekarňach  4 pondelok (2) rovnomerne (1)

 

NITRIANSKY KRAJ

 Neeviduje žiadny nehodový úsek ani miesto.

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet
DN
nehodové dni v týždni časové rozmedzie

Liptovský Mikuláš (JPG, 2 MB) 

I/18 549,080 - 550,000 (prieťah mestom Liptovský Mikuláš) - začína od priechodu pre chodcov pri "Routh 66" a končí svetelnou križovatkou na Rachmaninovom námestí - križovatka MK ul. Janoškova a Kpt. Nálepku 5 utorok, streda (2) rovnomerne (1)
Čadca (JPG, 2 MB) I/11 408,400 - 409,500 - začína pred žel. priecestím v smere od ČR v obci Svrčinovec a končí za križovatkou ceist I/11 s I/12 8 utorok, streda (3) 06.00 - 08.00 hod. (4)

Čadca (JPG, 2 MB)

II/487

59,500 - 60,600 (mesto Čadca) - začína od križovatky II/487 s komunikáciou vedúcou do NSP Čadca a končí 100 m za križovatkou s ulicou Moyzesovou 6 pondelok (2) 18.00 - 20.00 hod. (2)

Kysucké Nové Mesto (JPG, 2 MB)

I/11 433,800 - 434,800 (k. ú. Budatínska Lehota) - začína zažiatkom obce Budatínska Lehota a končí pred križovatkou ceist I/11 a III/2054 v k. ú. Radoľa 5 utorok (3) 14.00 - 16.00 hod. (2)
Martin (JPG, 2 MB) I/65 131,500 - 132,560 (obec Košťany nad Turcom) - úsek začína 500 m pred vjazdom do obce Košťany nad Turcom v smere staničenia zo zmeru od BB a pokračuje po mostík za obcou Košťany nad Turcou pred čerpacou stanicou OMV smerom na Martin 6 pondelok (2)

14.00 - 16.00 hod. (2)

Martin (JPG, 2 MB)

I/18 475,490 - 476,400 (k. ú. Vrútky) - začína od napojenia výjazdu z lomu Dubná Skala na cestu I/18 a končí 400 m za výjazdom na diaľnicu D1 5 pondelok (2) 16.00 - 18.00 hod. (2)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet
DN
nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žiar nad Hronom (JPG, 2 MB) R1 131,900 - 132,100 (extravilán Trnavá Hora) 6 streda (3) 16.00 - 18.00 hod. (3)
Zvolen (JPG, 2 MB) I/66 71,000 - 72,000 (prieťah mestom Zvolen) 6 sobota, nedeľa (2) 10.00 - 12.00 hod. (2)

Zvolen (JPG, 2 MB)

R1 138,400 - 139,190 (extravilán Budča - Hronská Dúbrava) 6 štvrtok (3) 18.00 - 20.00 hod. (3)

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

 Neeviduje žiadny nehodový úsek ani miesto.

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet
DN
nehodové dni v týždni časové rozmedzie

Košice (JPG, 317 kB)

RP3 114,800 - 116,200 (mesto Košice) - nachádza sa na Južnom Nábreží a v Nižných Kapustníkoch 12 piatok (3) 14.00 - 16.00 hod. (3)