Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Štatistika

UPOZORNENIE PRE OBCE, ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA:


Výkaz Škol (MŠ SR) 40 – 01 pre zber údajov k rozdeleniu daní z príjmov FO je vyplňovaný každou školou/ŠZ pomocou aplikácie na adrese http://web.uips.sk/v40/. Výkaz musí byť vyplnený za každú školu/ŠZ, ktorá má dostávať financie z podielových daní.

 

ŠTATISTICKÉ PRIESKUMY:


V nadväznosti na aktivity týkajúce sa zlepšenia štatistického systému v rezorte školstva SR podľa princípov Kódexu postupov pre európsku štatistiku (Code of Practice) bola vypracovaná webová aplikácia prieskumov používateľov štatistík v rezorte školstva. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa Ministerstvo školstva SR rozhodlo osloviť používateľov štatistík rezortu školstva k získaniu ich názoru na rozsah spracovania štatistických výkazov, prípadne získať od nich námety na zlepšenie. Adresa webovej aplikácie je http://prieskum.webnode.sk .