Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Oddelenie ochrany archívnych dokumentov (OOAD)

OOAD plní úlohy spojené s komplexnou ochranou archívnych dokumentov. Delí sa na dve organizačné jednotky. Prvou sú laboratóriá na konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, v ktorých sa zachraňujú predovšetkým papierové a pergamenové dokumenty v listinnej či knižnej forme, veľkoformátové dokumenty, ako sú mapy, plány, nákresy, pečate či novodobé dokumenty. S touto činnosťou úzko súvisí aj aplikovaný výskum v uvedenom odbore. Oddelenie je vybavené aj vákuovou dezinfekčnou komorou, ktorá slúži na vstupnú či priebežnú dezinfekciu mikrobiologicky kontaminovaných dokumentov.

Druhou organizačnou jednotkou oddelenia je fotolaboratórium, v ktorom sa vyhotovujú reprodukcie archívnych dokumentov. Svoju činnosť zameriava na vyhotovovanie zabezpečovacích a študijných mikrofilmov, ako aj fotokópií pre bádateľskú verejnosť a potreby ústavu.

Oddelenie plní aj funkciu metodického centra, školiaceho a výskumného pracoviska pre ochranu archívnych dokumentov.