Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II. etapa, II. stavba Koprivnica - prívod vody stavebný objekt - obec Koprivnica (PDF, 939 kB)    Grafická príloha (PDF, 258 kB)

Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II. etapa, II. stavba Koprivnica - SO 05 Zásobné potrubie a armatúrna šachta -  VVS (PDF, 971 kB)    Grafická príloha (PDF, 258 kB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

Začatie vodoprávneho konania na stavbu „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie“ (PDF, 126 kB)

EIA PPO Bardejov III 

Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice (PDF, 2 MB)

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)