Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Oznámenia o výberových konaniach

V tejto časti nájdete informácie o výberových konaniach, ktoré v rámci národných projektov už prebiehajú

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok v národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / ďalej len „NP TSP a TP“/.

Výberové konania  v rámci NP TSP a TP je potrebné realizovať v súlade s prílohou Sprievodcu S pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít “-č. 2 - Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií Terénny sociálny pracovník a Terénny pracovník. (PDF, 774 kB)

 

Aktuálne výberové konania na pracovné pozície terénny sociálny pracovník a terénny pracovník:

 

Obec

Uzávierka na predkladanie

žiadostí

Dátum výberového konania

 

Jarovnice

20.09. 2019

25.09. 2019 (PDF, 610 kB)

Zborov

16.09. 2019

20.09. 2019 (PDF, 724 kB)

Brezno

15.08. 2019

21.08. 2019 (PDF, 668 kB)

Mirkovce

11.08. 2019

15.08. 2019 (PDF, 733 kB)

Krásnohorské Podhradie

05.08. 2019

14.08. 2019 (PDF, 597 kB)

Kráľovský Chlmec

02.08. 2019

08.08. 2019 (PDF, 628 kB)

Polomka

31.07. 2019

12.08. 2019 (PDF, 668 kB)

Zborov

22.07. 2019

25.07. 2019 (PDF, 807 kB)

Bystré  

19.07. 2019

24.07. 2019 (PDF, 610 kB)

Vydrník

18.07. 2019

24.07. 2019 (PDF, 583 kB)

Šarišská Poruba

11.07. 2019

19.07. 2019 (PDF, 728 kB)

Jakubany

21.06. 2019

25.06. 2019 (PDF, 223 kB)

Marhaň

20.06. 2019

25.06. 2019 (PDF, 782 kB)

Slovenská Volová   19.06. 2019 24.06. 2019 (PDF, 2 MB)
Boliarov 17.06. 2019 20.06. 2019 (PDF, 805 kB)
Nálepkovo 10.06. 2019 17.06. 2019 (PDF, 518 kB)
Krížová Ves 03.06. 2019 07.06. 2019 (PDF, 480 kB)
Veľké Kapušany 30.05. 2019 07.06. 2019 (PDF, 649 kB)
Čaňa 05.06. 2019 12.06. 2019 (PDF, 730 kB)
Telgárt 14.05. 2019 20.05. 2019 (PDF, 620 kB)
Krásnohorské Podhradie 07.05. 2019 15.05. 2019 (PDF, 811 kB)
Boliarov 06.05. 2019 13.05. 2019 (PDF, 809 kB)
Veľké Blahovo 25.04. 2019 15.05. 2019 (PDF, 415 kB)
Chrasť nad Hornádom 18.04. 2019 25.04. 2019 (PDF, 763 kB)
Jarovnice 16.04. 2019  18.04. 2019 (PDF, 622 kB)
Stráne pod Tatrami 15.04. 2019 24.04. 2019 (PDF, 356 kB)
Toporec 15.04. 2019 24.04. 2019 (PDF, 229 kB)
Žbince 10.04. 2019 23.04. 2019 (PDF, 650 kB)
Kráľovský Chlmec 10.04. 2019 12.04. 2019 (PDF, 628 kB) - ZRUŠENÉ !
Nitra 04.04. 2019 10.04. 2019 (PDF, 456 kB)
Slovenská Volová 04.04. 2019 09.04. 2019 (PDF, 736 kB) - ZRUŠENÉ !
Jarovnice 29.03. 2018 03.04. 2019 (PDF, 599 kB)
Cabaj - Čápor 02.04. 2018 11.04. 2019 (PDF, 411 kB)
Jarovnice 19.03. 2019 21.03. 2019 (PDF, 641 kB)
Sobrance 07.03. 2019   13.03. 2019 (PDF, 660 kB)
Pečovská Nová Ves 07.03. 2019 12.03. 2019 (PDF, 467 kB)
Bijacovce 28.02. 2019 06.03. 2019 (PDF, 488 kB)
Zlaté Klasy 22.02. 2019 13.03. 2019 (PDF, 464 kB)
Pavlovce nad Uhom 25.02. 2019 05.03. 2019 (PDF, 577 kB)
Vtáčkovce 20.02. 2019 25.02. 2019 (PDF, 513 kB)
Hlohovec 18.02. 2019 21.02. 2019 (PDF, 461 kB)
Hodruša Hámre 15.02. 2019 22.02. 2019 (PDF, 411 kB)
Kráľovský Chlmec 14.02. 2019 20.02. 2019 (DOCX, 86 kB)
Ostrovany 14.02. 2019 18.02. 2019 (PDF, 402 kB)
Toporec 13.02. 2019 18.02. 2019 (PDF, 428 kB)
Vydrník 12.02. 2019 18.02. 2019 (PDF, 584 kB)
Gelnica 12.02. 2019 15.02. 2019 (DOCX, 73 kB)
Poprad 11.02. 2019 14.02. 2019 (PDF, 618 kB)
Licince 06.02. 2019 15.02. 2019 (PDF, 533 kB)
Spišský Štiavnik   01.02. 2019 07.02. 2019 (PDF, 575 kB)
Ostrovany   25.01. 2019 30.01. 2019 (PDF, 686 kB)
Hrabušice 25.01. 2019 29.01. 2019 (PDF, 514 kB)
Veľká Lomnica 24.01. 2019 30.01. 2019 (PDF, 587 kB)
Kežmarok 21.01. 2019 28.01. 2019 (PDF, 1 MB)
Podhorany 22.01. 2019 25.01. 2019 (DOC, 153 kB)
Lipany 16.01. 2019 21.01. 2019 (DOC, 146 kB)
Kráľovský Chlmec 09.01. 2019 11.01. 2019 (PDF, 628 kB)
Košice - MČ Džungľa 03.01. 2019 09.01. 2019 (PDF, 416 kB)
Spišské Tomášovce 13.12. 2018  18.12. 2018 (PDF, 587 kB)
Michalovce 12.12. 2018 17.12. 2018  (PDF, 579 kB)
Levice 14.12. 2018  19.12. 2018 (PDF, 464 kB)
Čičava 06.12. 2018  11.12. 2018 (DOC, 154 kB)
Vydrník 04.12. 2018 10.12. 2018 (PDF, 583 kB)
Gemerská Ves 03.12. 2018 11.12. 2018 (PDF, 595 kB)
Telgárt 30.11. 2018 07.12. 2018 (PDF, 596 kB)
Rudňany 27.11. 2018 03.12. 2018 (PDF, 603 kB)
Nálepkovo 13.11. 2018 20.11. 2018 (PDF, 723 kB)
Michalovce 07.11. 2018 14.11. 2018 (PDF, 649 kB)
Jarovnice 05.11. 2018 14.11. 2018 (PDF, 284 kB)
Brezno   05.11. 2018 08.11. 2018 (PDF, 512 kB)
Nitra 05.11. 2018 14.11. 2018 (PDF, 478 kB)
Veľká Ida 17.10. 2018 22.10. 2018 (PDF, 803 kB)
Varhaňovce 17.10. 2018 22.10. 2018 (PDF, 474 kB)
Cabaj Čápor 15.10. 2018 19.10. 2018 (PDF, 533 kB)
Levice 12.10. 2018

18.10. 2018 (PDF, 533 kB)

Kráľovský Chlmec   10.10. 2018  

18.10. 2018 (PDF, 626 kB)

Kráľovský Chlmec 08.10. 2018

12.10. 2018  (PDF, 626 kB)- ZRUŠENÉ !

Gemerská Ves 05.10. 2018 15.10. 2018 (DOC, 154 kB)
Petrová 05.10. 2018 11.10. 2018 (PDF, 783 kB)
Rakúsy 04.10. 2018 09.10. 2018 (PDF, 226 kB)
Vydrník 22.09. 2018 26.09. 2018 (PDF, 587 kB)
Trhovište   21.09. 2018 27.09. 2018 (PDF, 268 kB)
Žehra 19.09. 2018 24.09. 2018 (PDF, 573 kB)
Zemplínska Teplica 14.09. 2018 21.09. 2018 (PDF, 723 kB)
Levice 14.09. 2018 21.09. 2018 (PDF, 477 kB) - ZRUŠENÉ !
Veľká Ida 14.09. 2018 20.09. 2018 (PDF, 787 kB)
Michalovce 13.09. 2018 19.09. 2018 (PDF, 579 kB)
Pavlovce nad Uhom 12.09. 2018  18.09. 2018 (PDF, 647 kB)
Kráľovský Chlmec 10.09. 2018 14.09. 2018 (PDF, 627 kB) - ZRUŠENÉ !
Krížová Ves   07.09. 2018 13.09. 2018 (PDF, 285 kB)
Cabaj - Čápor 05.09. 2018 20.09. 2018 (PDF, 533 kB) - ZRUŠENÉ!
Čičava 17.08. 2018 22.08. 2018 (PDF, 728 kB)
Slovenská Volová 17.08. 2018 22.08. 2018 (PDF, 1 MB)
Kráľovský Chlmec 10.08. 2018 15.08. 2018 (PDF, 626 kB)- ZRUŠENÉ !
Markušovce 10.08. 2018 15.08. 2018 (PDF, 492 kB)
Nitra 06.08. 2018 14.08. 2018 (PDF, 478 kB)
Raslavice 02.08. 2018 07.08. 2018 (PDF, 859 kB)
Levice 22.08. 2018 03.09. 2018 (PDF, 476 kB)- ZRUŠENÉ !
Jastrabie nad Topľou 22.08. 2018 27.08. 2018 (PDF, 927 kB)
Komárno 15.08. 2018 23.08. 2018 (PDF, 534 kB)
Prašník 27.07. 2018 06.08. 2018 (PDF, 767 kB)
Jarovnice 23.07. 2018 26.07. 2018 (PDF, 1 MB)
Čičava 20.07. 2018 25.07. 2018 (PDF, 728 kB)- ZRUŠENÉ !
Krížová Ves 17.07. 2018 24.07. 2018 (PDF, 255 kB)
Hodruša Hámre 16.07. 2018 23.07. 2018 (PDF, 529 kB)
Beniakovce 13.07. 2018 19.07. 2018 (PDF, 720 kB)
Zemplínska Teplica 13.07. 2018 18.07. 2018 (PDF, 793 kB)
Slovenská Volová 13.07. 2018 18.07. 2018 (PDF, 1 MB) - ZRUŠENĚ !
Královský Chlmec 11.07. 2018 18.07. 2018 (PDF, 664 kB)
Polomka 06.07. 2018 16.07. 2018 (PDF, 563 kB)
Drienov 04.07. 2018 11.07. 2018 (PDF, 560 kB)
Šarišská Poruba 29.06. 2018 04.07. 2018 (PDF, 297 kB)
Rudňany 08.06. 2018 14.06. 2018 (PDF, 576 kB)
Nitra 05.06. 2018 20.06. 2018 (PDF, 533 kB)
Zemplínska Teplica 25.05. 2018 04.06. 2018 (PDF, 729 kB) - ZRUŠENÉ !
Chmeľov  21.05. 2018 04.06. 2018 (PDF, 1 MB)
Šarišká Trstená 21.05. 2018 28.05. 2018 (PDF, 201 kB)
Huncovce 18.05. 2018 24.05. 2018 (PDF, 491 kB)
Hniezdne 18.05. 2018 23.05. 2018 (PDF, 643 kB)
Mirkovce 18.05. 2018 23.05. 2018 (PDF, 741 kB)
Komárno 16.05. 2018 25.05. 2018 (PDF, 680 kB)
Komjatice 16.05. 2018 24.05. 2018 (PDF, 626 kB)
Marhaň 16.05. 2018 22.05. 2018 (PDF, 1 MB)
Sačurov 11.05. 2018 16.05. 2018 (PDF, 2 MB)
Rudňany 09.05. 2018 15.05. 2018 (PDF, 759 kB) - ZRUŠENÉ !
Hencovce 04.05. 2018 10.05. 2018 (PDF, 122 kB)
Slovenská Volová 04.05. 2018 09.05. 2018 (PDF, 2 MB)
Nálepkovo 16.04. 2018 23.04. 2018 (PDF, 672 kB)
Chmeľov 09.04. 2018 25.04. 2018 (PDF, 1 MB)
     
     
     
     
     

 

Archív výberových konaní  do 19.4. 2018   (XLSX, 34 kB)