Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Oznámenia o výberových konaniach NP KC

 V tejto časti nájdete informácie o výberových konaniach, ktoré v rámci národných projektov už prebiehajú.

Aktuálne výberové konania sú na obsadenie pozícií odborný garant KC/ odborný pracovník KC/ pracovník KC v národnom projekte Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. Fáza/ ďalej len „NP KC“/.

Výberové konania  v rámci NP KC je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. Fáza- Postup pri obsadzovaní  pracovných pozícií odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC. 

 

 

P.č.

Názov obce

Dátum uzávierky

Výberové konanie

1

Bánovce nad Bebravou

 

 

2

Banská Bystrica

18.07.2017

23.10.2018 

Oznámenie o výberovom konaní KARI (PDF, 270 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Nádej deťom (PDF, 421 kB)

3

Banské

 

 

4

Bardejov

 

 

5

Beniakovce

 

 

6

Bidovce

 

 

7

Bijacovce

 

 

8

Boliarov

 

 

9

Brezno

 

 

10

Brzotín

 

 

11

Bystrany

 

 

12

Bystré

07.08.2017

17.07.2017

20.06.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Bystré (PDF, 521 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Bystré (PDF, 522 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Bystré (PDF, 544 kB)

13

Cabaj-Čápor

 

 

14

Čaklov

 

 

15

Čaňa

22.06.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Čaňa (PDF, 3 MB)

16

Červenica

26.07.2017 

16.06.2017

13.10.2017

15.11.2017

20.12.2018

11.02.2019

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 436 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 557 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 669 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 738 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Červenica (PDF, 849 kB)

17

Čičava

 

 

18

Divín

 

 

19

Doľany

 

 

20

Drahňov

 

 

21

Drienov

 

 

22

Drienovec

 

 

23

Družstevná pri Hornáde

 

 

24

Fričovce

 

 

25

Gelnica

 

 

26

Gemerská Ves

 

 

27

Giraltovce

 16.06.2017

Oznámenie o výberovom konaní Giraltovce (PDF, 542 kB)

28

Hencovce

17.04.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Hencovce (PDF, 152 kB)

29

Hermanovce

 

 

30

Hlinné

 

 

31

Hlohovec

 

 

32

Hniezdne

 

 

33

Hodruša - Hámre

 

 

34

Holumnica

 

 

35

Hrabušice

 

 

36

Hranovnica

 

 

37

Humenné

13.03.2019

12.04.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Humenné (PDF, 498 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Humenné (PDF, 499 kB)

38

Huncovce

 

 

39

Chmeľov

 

 

40

Chmiňany

 

 

41

Chminianske Jakubovany

03.07.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Chminianske Jakubovany (PDF, 548 kB)

42

Chrasť nad Hornádom

 

 

43

Ihľany

 

 

44

Jakubany

 

 

45

Jánovce

 

 

46

Jarovnice

 18.10.2017

16.11.2017

15.12.2017

21.02.2018

20.04.2018

21.06.2018

11.07.2018

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 509 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 510 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 510 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 98 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 513 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 588 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jarovnice (PDF, 587 kB)

47

Jasov

24.08.2017

10.07.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Jasov (PDF, 666 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Jasov (PDF, 1 MB)

48

Jastrabie nad Topľou

 

 

49

Kamenná Poruba

13.07.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Kamenná Poruba (PDF, 6 MB)

50

Kecerovce

 

 

51

Kežmarok

 

 

52

Klenovec

 15.03.2019

Oznámenie o výberovom konaní Klenovec (PDF, 564 kB)

53

Komárno

14.08.2017 

20.07.2017

20.10.2017

13.11.2017

05.03.2018

03.04.2018

19.04.2018

15.05.2018

24.07.2018

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 415 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 442 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 409 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 411 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 430 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 430 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 678 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 436 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Komárno - Kava (PDF, 415 kB)

54

Komjatice

 

 

55

Košice - mestská časť: Luník IX,

14.08.2017

 20.03.2019

Oznámenie o výberovom konaní Košice - Luník IX (PDF, 396 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Košice - Luník IX (PDF, 514 kB)

56

Košice - mestská časť: Šaca

11.08.2017

12.07.2017

17.05.2018 

Oznámenie o výberovom konaní Košice - Šaca (PDF, 154 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Košice - Šaca (PDF, 170 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Košice - Šaca (PDF, 524 kB)

57

Košice - mestská časť: Sídlisko Ťahanovce

 

 

58

Košice - mestská časť: Džungľa

 23.06.2017

13.03.2018

20.02.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Džungľa (PDF, 531 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Džungľa (PDF, 546 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Džungľa (PDF, 560 kB)

59

Košické Oľšany

 

 

60

Kozárovce

 

 

61

Krajná Bystrá

 

 

62

Kráľovce

 

 

63

Kráľovský Chlmec

23.08.2017

17.07.2017 

20.06.2017

Oznámenie o výberovom konaní Královský Chlmec (PDF, 526 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Královský Chlmec (PDF, 134 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Královský Chlmec (PDF, 557 kB)

64

Krásnohorské Podhradie

 

 

65

Krížová Ves

 10.07.2017

22.03.2018

Oznámenie o výberovom konaní Krížová Ves (PDF, 621 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Krížová Ves (PDF, 621 kB)

66

Krompachy

06.09.2017 

05.01.2018

24.01.2018

14.09.2018

Oznámenie o výberovom konaní Krompachy - Ľudia a perspektíva OZ (PDF, 693 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Krompachy - Ľudia a perspektíva OZ (PDF, 518 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Krompachy - Ľudia a perspektíva OZ (PDF, 687 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Krompachy (PDF, 758 kB)

67

Kružlová

 

 

68

Kuzmice

 

 

69

Ladomirová

20.09.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Ladomirová (PDF, 440 kB)

70

Lenartov

 05.09.2017

21.02.2018

04.10.2018

16.01.2019

Oznámenie o výberovom konaní Lenartov (PDF, 540 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Lenartov (PDF, 554 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Lenartov (PDF, 511 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Lenartov (PDF, 512 kB)

71

Levice

 31.05.2018

 Oznámenie o výberovom konaní Levice (PDF, 410 kB)

72

Levoča

10.11.2017 

01.03.2018

 Oznámenie o výberovom konaní Levoča (PDF, 556 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Levoča (PDF, 558 kB)

73

Licince

 

 

74

Lipany

 

 

75

Liptovská Teplička

 

 

76

Ľubica

 

 

77

Malá Domaša

08.08.2017

28.06.2017

20.10.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Malá Domaša (PDF, 525 kB) - zrušené

Oznámenie o výberovom konaní Malá Domaša (PDF, 541 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Malá Domaša (PDF, 530 kB)

78

Malčice

28.09.2017 

23.11.2017

Oznámenie o výberovom konaní Malčice (PDF, 555 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Malčice (PDF, 689 kB)

79

Malý Slivník

 

 

80

Marhaň

 

 

81

Markušovce

 

 

82

Medzev

 

 

83

Medzilaborce

04.08.2017

 07.07.2017

Oznámenie o výberovom konaní Medzilaborce (PDF, 131 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Medzilaborce (PDF, 135 kB)

84

Michalovce

 14.07.2017

12.10.2017

17.08.2018

01.10.2018

Oznámenie o výberovom konaní Michalovce (PDF, 133 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Michalovce (PDF, 510 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Michalovce (PDF, 525 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Michalovce (PDF, 221 kB)

85

Mirkovce

 

 

86

Mníšek nad Hnilcom

 

 

87

Nacina Ves

 

 

88

Nálepkovo

 

 

89

Nitra

21.09.2017 

13.03.2018 

05.06.2018

05.11.2018

13.05. 2019

Oznámenie o výberovom konaní Nitra (PDF, 440 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Nitra (PDF, 438 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Nitra (PDF, 445 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Nitra (PDF, 443 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Nitra (PDF, 437 kB)

90

Ostrovany

20.07.2017

 28.06.2017

21.05.2018

Oznámenie o výberovom konaní Ostrovany (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výberovom konaní Ostrovany (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výberovom konaní Ostrovany (PDF, 1 MB)

91

Parchovany

 03.01.2019

Oznámenie o výberovom konaní Parchovany (PDF, 440 kB)

92

Pavlovce nad Uhom

10.08.2017

19.11.2018 

07.01.2019

15.02.2019

Oznámenie o výberovom konaní Pavlovce nad Uhom (PDF, 530 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Pavlovce nad Uhom (PDF, 524 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Pavlovce nad Uhom (PDF, 523 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Pavlovce nad Uhom (PDF, 524 kB)

93

Pečovská Nová Ves

15.08.2017

04.07.2017

06.10.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Pečovská Nová Ves (PDF, 555 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Pečovská Nová Ves (PDF, 575 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Pečovská Nová Ves (PDF, 526 kB)

94

Petrová

 

 

95

Petrovany

23.08.2019 

21.06.2017

19.10.2017

Oznámenie o výberovom konaní Petrovany  (PDF, 758 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Petrovany (PDF, 553 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Petrovany (PDF, 522 kB)

96

Podhorany

 

 

97

Polomka

 

 

98

Poprad

 

 

99

Poráč

 

 

100

Prašník

 

 

101

Rakúsy

 22.06.2017

 Oznámenie o výberovom konaní Rakúsy (PDF, 580 kB)

102

Raslavice

 

 

103

Ražňany

31.07.2017

03.07.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Ražňany (PDF, 438 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Ražňany (PDF, 576 kB)

104

Richnava

 

 

105

Rokycany

 

 

105a

Roškovce

14.08.2017

20.07.2017

21.06.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Roškovce (PDF, 574 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Roškovce (PDF, 435 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Roškovce (PDF, 552 kB)

106

Rudňany

28.08.2017 

14.07.2017

22.03.2018

11.04.2018

30.05.2018

Oznámenie o výberovom konaní Rudňany (PDF, 592 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Rudňany (PDF, 638 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Rudňany (PDF, 622 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Rudňany (PDF, 7 MB)

Oznámenie o výberovom konaní Rudňany (PDF, 561 kB)

107

Sabinov

19.07.2017

05.04.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Sabinov (PDF, 455 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Sabinov (PDF, 599 kB)

108

Sačurov

21.08.2017

31.07.2017

12.07.2017

15.12.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Sačurov (PDF, 133 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Sačurov (PDF, 487 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Sačurov (PDF, 150 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Sačurov (PDF, 493 kB)

109

Sečovce

 

 

110

Slavkovce

18.08.2017

02.08.2017 

16.06.2017

16.10.2017

Oznámenie o výberovom konaní Slavkovce (PDF, 522 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Slavkovce (PDF, 504 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Slavkovce (PDF, 529 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Slavkovce (PDF, 522 kB)

111

Slovenská Volová

 

 

112

Smižany

 10.07.2017

Oznámenie o výberovom konaní Smižany (PDF, 618 kB)

113

Sobrance

 06.07.2017

12.10.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Sobrance (PDF, 542 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Sobrance (PDF, 551 kB)

114

Sokoľany

 

 

115

Soľ

08.08.2017

14.07.2017

17.10.2017

24.11.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Soľ (PDF, 758 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Soľ (PDF, 930 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Soľ (PDF, 896 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Soľ (PDF, 896 kB)

116

Spišská Nová Ves

 

 

117

Spišská Teplica

09.03.2018

19.04.2018

 18.09.2018

01.04.2019

Oznámenie o výberovom konaní Spišská Teplica (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Spišská Teplica (PDF, 549 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Spišská Teplica (PDF, 472 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Spišská Teplica (PDF, 511 kB)

118

Spišské Tomášovce

 

 

119

Spišský Štiavnik

 

 

120

Stará Ľubovňa

07.07.2017 

01.12.2017

25.04.2018

08.11.2018

Oznámenie o výberovom konaní Stará Lubovňa (PDF, 556 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Stará Lubovňa (PDF, 557 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Stará Lubovňa (PDF, 560 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Stará Lubovňa (PDF, 553 kB)

121

Stráne pod Tatrami

 

 

122

Sučany

 

 

123

Svinia

10.08.2017

19.07.2017 

22.06.2017

Oznámenie o výberovom konaní Svinia (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Svinia (PDF, 435 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Svinia (PDF, 595 kB)

124

Šarišská Poruba

 

 

125

Šarišská Trstená

 

 

126

Šarišské Jastrabie

 

 

127

Šíd

 

 

128

Širkovce

 17.04.2019

17.05. 2019

Oznámenie o výberovom konaní Širkovce (PDF, 723 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Širkovce (PDF, 595 kB)

129

Švedlár

 

 

130

Telgárt

 

 

131

Toporec

18.08.2017

12.07.2017

21.01.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Toporec (PDF, 581 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Toporec (PDF, 531 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Toporec (PDF, 605 kB)

132

Trebišov

 

 

133

Trhovište

 15.06.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Trhovište (PDF, 555 kB)

134

Tuhrina

 

 

135

Turňa nad Bodvou

 

 

136

Vaľkovňa

 

 

137

Varhaňovce

23.08.2017

21.07.2017

23.06.2017

21.03.2018 

Oznámenie o výberovom konaní Varhaňovce (PDF, 844 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Varhaňovce (PDF, 836 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Varhaňovce (PDF, 824 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Varhaňovce (PDF, 965 kB)

138

Vechec

06.03.2019

03.04.2019 

Oznámenie o výberovom konaní Vechec (PDF, 560 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Vechec (PDF, 524 kB)

139

Veľká Ida

 

 

140

Veľká Lomnica

03.07.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Veľká Lomnica (PDF, 557 kB)

141

Veľké Blahovo

 

 

142

Veľké Kapušany

22.09.2017

 07.08.2017

Oznámenie o výberovom konaní Veľké Kapušany (PDF, 556 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Veľké Kapušany (PDF, 556 kB)

143

Vikartovce

 

 

144

Vítkovce

 

 

145

Vtáčkovce

 

 

146

Vydrník

 

 

147

Zámutov

18.08.2017

30.06.2017 

Oznámenie o výberovom konaní Zámutov (PDF, 465 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Zámutov (PDF, 602 kB)

148

Zborov

 

 

149

Zemplínska Teplica

20.09.2017

12.10.2017

24.11.2017

 15.10.2018

Oznámenie o výberovom konaní Zemplínska Teplica (PDF, 579 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Zemplínska Teplica (PDF, 697 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Zemplínska Teplica (PDF, 695 kB)

Oznámenie o výberovom konaní Zemplínska Teplica (PDF, 743 kB)

150

Zlaté Klasy

 

 

151

Žbince

 

 

152

Žehňa

 

 

153

Žehra