Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
JUDr. Viera Toporová vedúca odboru 4 204 255,              4 133 484 409 Viera.Toporova@minv.sk ovvs.mt@minv.sk
Mgr. Zdenka Chromcová úsek priestupkový 4 204 417 417 Zdenka.Chromcova@minv.sk
Ľubica Zimeľová úsek priestupkový 4 204 488 410 Lubica.Zimelova@minv.sk
Mgr. Ľubomír Žember úsek priestupkový 4 204 262 412 Lubomir.Zember@minv.sk
Ing.Zuzana Krajčovičová úsek priestupkový 4 204 275 414 Zuzana.Bernikova@minv.sk
Adriana Tienesova úsek priestupkový 4 204 275 414 Adriana.Tienesova@minv.sk
Mgr. Anna Hlinková  úsek priestupkový 4 204 263 413 Anna.Hlinkova@minv.sk
Ing.Miroslava Cinciková úsek matrík 4 204 261 408 Miroslava.Cincikova@minv.sk
         
Fax OVVS   4 134 453    

Náplň činností odboru všeobecnej vnútornej správy (PDF, 35 kB)

 

Nové voľby (PDF, 21 kB)

Verejné zbierky (PDF, 252 kB)

Vzory žiadostí

Žiadosť o výpis z evidencie priestupkov (fyzická osoba) (PDF, 19 kB)

APOSTILLE-žiadosť o legalizáciu dokladov (PDF, 16 kB)

Spoločná žiadosť manželov o zmenu priezviska (PDF, 12 kB)

Spoločná žiadosť o zmena priezviska malol. detí (PDF, 13 kB)

Spoločná žiadosť o zmenu mena a zmenu priezviska dieťaťa (PDF, 12 kB)

Spoločná žiadosť rodičov o zmenu priezviska mal. dieťaťa (PDF, 12 kB)

Ziadost o zmenu mena (PDF, 12 kB)

Ziadost o zmenu priezviska (PDF, 12 kB)

Zmena priezviska malol. dieťaťa (PDF, 12 kB)