Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
JUDr. Viera Toporová vedúca odboru 4 204 255,              4 133 484 409 Viera.Toporova@minv.sk ovvs.mt@minv.sk
Mgr. Zdenka Chromcová úsek priestupkový 4 204 417 417 Zdenka.Chromcova@minv.sk
Mgr. Ľubomír Žember úsek priestupkový 4 204 262 412 Lubomir.Zember@minv.sk
JUDr.Gabriela Kevická úsek priestupkový 4 204 263 413 Gabriela.Kevicka@minv.sk
Ing.Katarína Lettrichová úsek priestupkový 4 204 275 414 Katarina.Lettrichova@minv.sk
Adriana Tolnayová úsek priestupkový 4 204 488 410 Adriana.Tolnayova@minv.sk
Ing.Miroslava Cinciková úsek matrík 4 204 261 408 Miroslava.Cincikova@minv.sk
         
Fax OVVS   4 134 453    

 

Náplň činností odboru všeobecnej vnútornej správy (PDF, 35 kB)