Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Odbor živnostenského podnikania

Dôležitý oznam

Od 01. 10. 2020 sa aktuálne informácie zverejňujú v časti Okresné úrady/Klientské centrá (link https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra)

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok:      8.00-15.00

Utorok:          8.00-15.00

Streda:          8.00-17.00

Štvrtok:         8.00-15.00

Piatok:           8.00-14.00

Pre výkon agendy živnostenského podnikania v územnom obvode okresu T. Teplice, Okresný úrad Martin zriadil pracovisko so sídlom
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, telefón:   0961465724.  

 

                                                                                                 A K T U Á L N E

 

Informácia pre podnikateľov o výpisoch použiteľných na právne úkony (PDF, 43 kB)

 

Od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok.

Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra
(správny poplatok 4.-€). 

 

Kontakty
Meno Funkcia Telefón Č. kanc.  E-mail
Ing. Marta Mazáčová vedúca odboru 4 204 241, 4131596   611 Marta.Mazacova@minv.sk ozpo.mt@minv.sk
PhDr. Zita Gallová úsek živn.registrácie 4 204 413   608 Zita.Gallova@minv.sk
Mgr. Miriam Morgošová úsek živn.registrácie 4 204 414   609 Miriam.Morgosova@minv.sk
Ing. Darina Šípková úsek živn.registrácie 4 204 384   607 Darina.Sipkova@minv.sk
MVDr. Marta Máliková úsek živn.registrácie 4 923 312   400 Marta.Malikova3@minv.sk
Mgr. Jana Patayová úsek živn.registrácie 4 204 486   610 Jana.Patayova@minv.sk
Mgr. Zuzana Macková úsek živn. registrácie 4 204 240   606 Zuzana.Mackova2@minv.sk

 

Tlačivá pre živnostenské podnikanie zverejnené na stránke MV SR 

Náplň činnosti odboru (PDF, 34 kB)

Správne poplatky odboru  (PDF, 14 kB)