Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2019, streda
 

Oznamy a dokumenty

Oznamy a dokumenty  |  Obrázky

Schválený dokument Propozície Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre škol. rok 2018/2019 - okres Tvrdošín (PDF, 205 kB)

Propozície Súťaže mladých záchranárov civilnej ocjhrany pre škol. rok 2018/2019 - okres Tvrdošín (PDF, 940 kB)

Informácie pre verejnosť v zmysle §15a z. č. 42/1994 Z. z. o COO (PDF, 327 kB)

Metodická pomôcka pre zabezpečenie JÚBS (PDF, 205 kB)

Informačný systém civilnej ochrany v územnom obvode OÚ Tvrdošín (PDF, 361 kB)

Výzva pre obce - činnosť obce po vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 164 kB)

Dokumentácia obce pre okres Tvrdošín na úseku obrany štátu (PDF, 235 kB)

Určenie rozsahu dokumentácie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti u PO a FO - podnikateľov (PDF, 120 kB)

Varovný signál CO - KONIEC OHROZENIA -2-minútový stály tón (MP3, 4 MB)

Varovný signál CO - VŠEOBECNÉ OHROZENIE - 2-minútový kolísavý tón (MP3, 3 MB)

Varovný signál CO - OHROZENIE VODOU - 6-minútový stály tón (MP3, 9 MB)

Plán ochrany obyvateľstva - vzor pre obce (PDF, 58 kB)

Plán ukrytia obyvateľstva - vzor pre obce (PDF, 123 kB)

Dokumentácia opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb - vzor pre obce (PDF, 149 kB)

Dokumentácia informačného miesta obce - vzor (PDF, 116 kB)

Dokumentácia na zabezpečenie záchranných prác - vzor pre obce (PDF, 175 kB)

Vtáčia chrípka_A(H5N8) - informácia pre verejnosť (PDF, 123 kB)

Výstrahy SHMU - odporúčania (PDF, 230 kB)