Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Telefón 043-312 47 01
 

Mgr. Peter Mordel                                        Ing. Peter Kvak

vedúci odboru                                              úsek priestupkov                                            
+421 43 312 4730                                        +421 43 312 4732
peter.mordel@minv.sk                               peter.kvak@minv.sk

 

Mgr. Ivana Dvorská                                      Jaroslava Kormaňáková

úsek priestupkov                                            úsek piestupkov 

+421 43 312 4734                                         +421 43 312 4734
ivana.dvorska@minv.sk                              jaroslava.kormanakova@minv.sk

 

Mgr. Anna Katrenčíková                               Mgr. Viera Snováková

úsek priestupkov                                            úsek matrík

+421 43 312 4732                                         +421 43 312 4731
anna.katrencikova@minv.sk                       viera.snovakova@minv.sk

 

Ing. Monika Zamborská                         

úsek priestupkov

+421 43 312 4734                                
monika.zamborska@minv.sk                      

 

racovisko Tvrdošín

Ing. Zuzana Škapcová                                

úsek priestupkov                                        

+421 915 912 202                                      
zuzana.skapcova@minv.sk                       

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00