Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 

Sídlo výkonu práce

Kukorelliho 1, Humenné
Telefón 057/7704240
Fax 057/7767734

 

 

JUDr. Ján Sental

vedúci odboru
Telefón 057/7704240
Fax 057/7767734

Mgr. Jozefína Kondášová

odborný radca
Telefón 057/7704243

Ing. Jozef Frendák

odborný radca
Telefón 057/7704244

Bc. Mária Doničová

samostatný radca
Telefón 057/7704247

Mgr. Tomáš Olekšák

odborný radca
Telefón 057/3100438

Ing. Aleš Mitro

odborný radca
Telefón 057/7621276

Helena Halgašová

radca
Telefón 057/3100410

JUDr. Tomáš Kirňák

odborný radca
Telefón 057/7621276

Ing. Ivo Andraško

odborný radca
Telefón 057/7704248

JUDr. Lukáš Megela

odborný radca
Telefón 057/3100438

Mgr. Katarína Ganajová

radca
Telefón 057/7704224

 

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Humennom
je prednosta.he@minv.sk