Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Oznam o dočasnom zneprístupnení fondu Kancelária prezidenta republiky

 

 

 

Vedenie Slovenského národného archívu

oznamuje bádateľskej verejnosti,

 

že v súlade s § 13, odsek 2, písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach bude archívny fond   

     Kancelária prezidenta republiky (1939 – 1945)

od 22. júla 2019  

z dôvodu jeho zlého fyzického stavu dočasne neprístupný.

Na opätovné bádanie bude fond sprístupnený po vykonaní všetkých potrebných úkonov

súvisiacich so zabezpečením jeho ochrany prostredníctvom  konzervovania a reštaurovania.

 

 

V Bratislave 19. júla 2019                    Mgr. Ivan Tichý, PhD.

                                                      riaditeľ SNA