Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Oznam o otvorení bádateľne v obmedzenom režime od 25. 05. 2020

 

Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že v súlade s hygienickými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v zmysle pokynu OAR SVS MV SR č. SVS-OAR1-2020/015090-001 z 19. 05. 2020 je od 25. 05. 2020  bádateľňa Slovenského národného archívu znovuotvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:

 

1.  Vzhľadom na možné riziko nákazy koronavírusom sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.

 

2.  Otváracie hodiny bádateľne: pondelok až štvrtok od 8.00 – 15.00 hod.

 

3.  Podmienky rezervácie termínu na štúdium:

-          rezervácie na štúdium možno podávať od 20. 05. 2020  telefonicky (tel. č. 02/67 29 82 37) alebo e-mailom (badatelna.sna@minv.sk) na archívom stanovené termíny (max. 5 bádateľov/deň); rezervácia je platná až po jej potvrdení archívom

-          rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po ukončení bádania v aktuálne rezervovanom termíne

-          objednať si možno max. 3 archívne škatule/deň

-          o zrušení rezervácie treba vopred informovať (min. 24 hod. vopred)

 

4.  Vstup do bádateľne a knižnice:

-          bez kabáta, tašky a pod., ktoré treba odložiť na vyhradené miesto (šatňa)

-          len s vlastnými ochrannými pomôckami (rúško + rukavice) po celú dobu štúdia

-          len s vlastnými písacími potrebami

 

5.  Preštudované archívne pomôcky a knihy treba odložiť na vyhradené miesto.

 

6.  Vzhľadom na potrebu uloženia do karantény je možné objednať si preštudované archívne dokumenty na štúdium až po 5 dňoch od ich posledného predloženia.

 

7.  V prípade úhrady v hotovosti sa odporúča pripraviť si presnú sumu podľa cenníka (/swift_data/source/verejna_sprava/sna/tlaciva_na_stiahnutie/Opatrenie_sprav_inf_sluzby_SA_oprav.pdf (PDF, 2 MB)).

 

8.  Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu bádateľne archívu.

 

9.  Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 

10.  Archív si vyhradzuje právo na úpravu podmienok podľa prevádzkových potrieb a aktuálnej situácie.