Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Chmeľová, lokalitá Hriady - Cehoľňa (PDF, 723 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 716 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k. ú. Kľušov lokalita "Homolské" (PDF, 952 kB)

Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 754 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav obvodu PPÚ Buclovany (PDF, 720 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Lascov (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre PJPÚ k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 229 kB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 659 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 224 kB)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt JPU Bardejov-Družba (PDF, 515 kB)

Oznámenie platnosti ZUNP JPU k.ú. Dlhá Lúka Lán (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 2 MB)

Rozdeľovací plán, JPU Bardejov- lokalita Družba-doručenie verejnou vyhláškou (PDF, 394 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Dubinné - lokalita "Sadky" (PDF, 1 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Kľušov - lokalita "Homolské" (PDF, 1 MB)

Nariadenie konania o začatí JPU v k.ú. Chmeľová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie OÚ-BJ-PLO-2019/010508 MJ, zo dňa 27.9.2019 (PDF, 922 kB) Verejná vyhláška o vydaní predmetného rozhodnutia (PDF, 256 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Mokroluh, lokalita Areál PD (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Ferdinandovi Seleckom (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka po zomrelom Zdenkovi Havranovi (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých úprav v k. ú. Lukov a k. ú. Venécia, lokalita Venécia (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lenartov (PDF, 2 MB)

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za okres Bardejovhttp://www.mpsr.sk/ovn2018?f=bardejov

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za celé Slovenskohttp://www.mpsr.sk/ovn2018

  (PDF, 422 kB)