Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Zverejnenie návrhu ZUNP pre projekt JPÚ Kľušov lokalita Homolské - verejná vyhláška (PDF, 5 MB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Bardejov - Široká (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFUU v obvode JPÚ v k. ú. Kľušov lokalita Homolské (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Chmeľová, lokalita „Hriady-Cehoľňa" - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka (PDF, 521 kB)

Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie JPÚ v k. ú. Mokroluh lokalita Areál PD (PDF, 278 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Chmeľová, lokalita „Hriady-Cehoľňa“ - pozvánka (PDF, 123 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Mokroluh, lokalita "Areál PD" (PDF, 792 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav obvodu PPÚ Buclovany (PDF, 720 kB)

Nariadenie konania o začatí JPU v k.ú. Chmeľová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie OÚ-BJ-PLO-2019/010508 MJ, zo dňa 27.9.2019 (PDF, 922 kB) Verejná vyhláška o vydaní predmetného rozhodnutia (PDF, 256 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Mokroluh, lokalita Areál PD (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lenartov (PDF, 2 MB)

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za okres Bardejovhttp://www.mpsr.sk/ovn2019?f=bardejov

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za celé Slovenskohttp://www.mpsr.sk/ovn2019