Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Pozemkový a lesný odbor

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu v katastrálnom území Nižná Polianka (PDF, 2 MB)

Zverejnenie návrhu ZUNP pre projekt JPÚ Kľušov lokalita Homolské - verejná vyhláška (PDF, 5 MB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Bardejov - Široká (PDF, 1 MB)

„Register pôvodného stavu – verejná vyhláška“ projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 730 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFUU v obvode JPÚ v k. ú. Kľušov lokalita Homolské (PDF, 1 MB)

Zverejnenie v zmysle § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 737 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Lukov a Venécia, lokalita Venécia - oznámenie (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Chmeľová, lokalita „Hriady-Cehoľňa" - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka (PDF, 521 kB)

Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie JPÚ v k. ú. Mokroluh lokalita Areál PD (PDF, 278 kB)

Rozdeľovací plán JPU Nižná Polianka – lokalita „Hrady“ – doručenie verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Chmeľová, lokalita „Hriady-Cehoľňa“ - pozvánka (PDF, 123 kB)

Register pôvodného stavu JPÚ k. ú. Lukov a Venécia, lokalita Venécia (PDF, 826 kB)

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Lukov, lokalita Pod hôrkou - pozvánka (PDF, 290 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Mokroluh, lokalita "Areál PD" (PDF, 792 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ k. ú. Lukov, lokalita Pod hôrkou (PDF, 716 kB)

Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Tarnov, lokalita Pod Horou (PDF, 754 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav obvodu PPÚ Buclovany (PDF, 720 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Lascov (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Bardejovská Nová Ves – pri štadióne (PDF, 224 kB)

Nariadenie konania o začatí JPU v k.ú. Chmeľová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie OÚ-BJ-PLO-2019/010508 MJ, zo dňa 27.9.2019 (PDF, 922 kB) Verejná vyhláška o vydaní predmetného rozhodnutia (PDF, 256 kB)

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Mokroluh, lokalita Areál PD (PDF, 3 MB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Lenartov (PDF, 2 MB)

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za okres Bardejovhttp://www.mpsr.sk/ovn2019?f=bardejov

Obvyklá Výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za celé Slovenskohttp://www.mpsr.sk/ovn2019