Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Archív do 13.10.2020 Paragraf 16a Zákon o vodách

OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA

Informácia pre verejnosť (PDF, 317 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 440 kB)

Projektová dokumentácia stavby

02.10.2020 Rozhodnutie z prílohy č. OU-TN-OSZP2-2020/022775-008 zo dňa 23. 09.  2020 vo veci navrhovanej činnosti „Obchodné centrum Trenčín ul. M.R. Štefánika“ (PDF, 148 kB)

"Potrubie - úsek Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x1000 m3 - rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3 - rekonštrukcia" v k.ú. Nedožery, Brezany a Prievidza

Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 367 kB)

Projektová dokumentácia stavby

30.10.2020 Rozhodnutie vo veci navrhovanej činnosti  „Potrubie - úsek - Nedožery-Brezany; VDJ Prievidza 2x1000 m3 – rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3 - rekonštrukcia“ (PDF, 222 kB)

Plán likvidácie štrkoviska Pažite na pozemku parc. č. KN-C 4346/6 v k.ú. Dubnica nad Váhom

Informácia pre verejnosť (PDF, 309 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 411 kB)

Projektová dokumentácia stavby

12.10.2020 Rozhodnutie z prílohy č. OU-TN-OSZP2-2020/012884-008 zo dňa 12. 10.  2020 vo veci navrhovanej činnosti  „Plán likvidácie štrkoviska Pažite na pozemku parc. č. KN-C 4346/6 v k. ú. Dubnica nad Váhom“ (PDF, 137 kB)

Plán využívania ložiska "Pri Váhu" v k.ú. Bolešov

Informácia pre verejnosť (PDF, 302 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 289 kB)

Projektová dokumentácia stavby

02.10.2020 Rozhodnutie z prílohy č OU-TN-OSZP2-2020/010025-010 zo dňa 30. 09.  2020 vo veci navrhovanej činnosti  „Plán využívania ložiska „Pri Váhu““  v k. ú. Bolešov (PDF, 166 kB)

Polder na toku Smíchov  v k.ú. Myjava, mestská časť Turá Lúka

Informácia pre verejnosť (PDF, 247 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby