Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Putovný pohár prezidenta HaZZ - hasiči záchranári, Humenné, september 2013

V dňoch 18. - 20. septembra 2013 sa v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom uskutočnil X. ročník súťaže o putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev z krajských riaditeľstiev a záchranných brigád HaZZ z celej Slovenskej republiky.

Zvíťazilo družstvo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom a na treťom mieste družstvo Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

01 - Hasebný útok
02 - Zlaňovanie
03 - Práca s rozbrusovačkou
04 - Strihanie
04 - Strihanie
05 - Zrýchlený presun s dýchacími prístrojmi
06 - Lezenie postupovým istením
07 - Spúšťanie nosidiel
08 - Príprava nosidiel s figurínou na ďalší transport
09 - Odovzdávanie ocenení
10 - Víťazné družstvá