Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2019, Pondelok
 

Ponuka práce

Ponuka práce

27.5.2019

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12  Brvnište -učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - dejepis, geografia, slovenský jazyk a literatúra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Brvnište 388, Brvnište

Aprobácia:   Dejepis
    Geografia
    Slovenský jazyk a literatúra

Termín nástupu:  01.09.2019

Rozsah úväzku:   100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  23.06.2019


Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC: Microsoft Office

Vzdelanie:   Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v uvedenej aprobácii

Plat:     od 759,00 € brutto (v závislosti od vzdelania a od dĺžky praxe)

Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia:
   Základná škola s materskou školou
   Brvnište 388
   01812 Brvnište
   www.zsbrvniste.edupage.org
   0424393282
Kontaktná osoba:
   Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka školy
   0424393282

 

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12  Brvnište - vychovávateľ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Brvnište 388, Brvnište


Termín nástupu:  01.09.2019

Rozsah úväzku:   80%

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  23.06.2019


Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC: Word, Excel, Internet

Vzdelanie:   úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

Ďalšie požiadavky: Plat od 490,00 € brutto (80,00 % úväzok)

 Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia:
   Základná škola s materskou školou
   Brvnište 388
   01812 Brvnište
   www.zsbrvniste.edupage.org
   0424393282
Kontaktná osoba:
   Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka školy Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12  Brvnište

0424393282

 

22.5.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2019 na pozíciu :
•  kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár- čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy,  tel. č.0918299348,  email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o pracovnom mieste
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Aprobácia: telesná výchova, informatika
Termín nástupu: 01.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklad o vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.05.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zscidca@stonline.sk
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie informácie:
Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné údaje:  Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Centrum I 32
018 41 Dubnica nad Váhom
Mail: zscidca@stonline.sk
Telefón: +421/44 20 400

21.5.2019

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok pedagogického zamestnanca:
-učiteľ/ka slovenského jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka, nemeckého jazyka, dejepisu a s nástupom od 01.09.2019.

Podmienky:
• kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
                       ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
                        913 05 Melčice- Lieskové
alebo elektronicky na adresu:
riaditel@zs-melcice.sk
Bližšie informácie na t.č. 032/6490327

20.5.2019


Základná škola s materskou školou, Valaská Belá prijme učiteľa/ku ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
046/5458115

 

15.5.2019

Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• učiteľ/ka 1. stupňa
• učiteľ/ka anglického jazyka
• učiteľ/ka fyziky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..
Základná zložka mzdy: od 759 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) do 1329,50 € (pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org


Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• hlavný kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár-čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 637 €, po ukončení skúšobnej doby osobný príplatok.
• pomocný kuchár/ka
Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 624 €.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org

13.5.2019

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom matematika, prednostne s informatikou, prípadne základmi techniky.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.

 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom slovenský jazyk, občianska náuka.   
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom telesná výchova. Súčasťou školy je aj bazén, preto je vítaná znalosť metodiky na vedenie plaveckých výcvikov pre žiakov.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru ekonómku pre PAM

Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.7.2019
Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, znalosti a praktické skúsenosti so mzdami a personalistikou, znalosť práce s PC
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na zslehota@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda podľa platovej tabuľky je od 629,00 EUR mesačne.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  anglického jazyka  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Pracovný úväzok 100 %.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 20. 6. 2018  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom,
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

6.5.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 02.09.2019) učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelanie (do 1. ročníka).       
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: zs.ladce@zoznam.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 042/4628 232, 0917 538 007.

 

3.5.2019


Základná škola s materskou školou Motešice hľadá učiteľa/učiteľku matematiky, fyziky a nemčiny. Nástup od 1.9.2019.
Bližšie informácie na tel.čísle:  0903 988 890  alebo   riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com
Ľubomíra Žáková
referent pre rozpočet a financovanie
ZŠ s MŠ Motešice, Motešice 77
913 26  Motešice
tel.kontakt: 0903899979
IČO: 36125920
DIČ: 2021609535


ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany hľadá učiteľa/ľku pre nižšie stredné vzdelávanie -aprobácia  Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 7. 6. 2019
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do 7.6.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

29.4.2019

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácií s informatikou prípadne geografiou s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324


Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

 

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ  -  SJL 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu
26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15. 6. 2019
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
-       žiadosť o prijatie do zamestnania
-       profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do15.6.2019

Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

25.4.2019

Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 6. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, 018 53 Bolešov, alebo mailom na zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  0903205924

15.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720
Ústredňa  032/2853721

11.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom Prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie
informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720  Ústredňa  032/2853721

8.4.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok učiteľku pre primárne vzdelávanie v šk.r.2019/2020

Požiadavky: vzdelanie učiteľstvo pre  primárne vzdelávanie, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte
na adresu školy do 30.04.2019 : Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Kontakt
: 042/4631 339, 0907 779 217


Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru 2 učiteľov    odborných  elektrotechnických  predmetov
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2019
Rozsah úväzku:  učiteľ na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2008 Z. z.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej  fakulty), DPŠ
Ďalšie požiadavky
Uprednostnení budú uchádzači so znalosťou  programovania PLC a iných  programovacích  jazykov,
AutoCAD, kresliacich elektrotechnických  programov, držitelia  oprávnenia o spôsobilosti v elektrotechnike   § 23 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
e-mail:  spojskolape@spspart.sk
Kontaktná
osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

5.4.2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru údržbára - opravára

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, pracovisko – objekty SOŠ - areál ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2019
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• oprava a údržba strojov (sústruh, frézovačka,..)
• samostatná práca na základe technickej dokumentácie, písomných a ústnych pokynov
• základné elektroinštalačné práce
• obsluha plynovej kotolne

Požiadavky na zamestnanca:
• Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• platné osvedčenie - vyhláška 74/1996 Zb. §22
• platné osvedčenie na obsluhu plynovej kotolne
• Všeobecná spôsobilosť:
** analyzovanie a riešenie problémov
** manuálna zručnosť
** samostatnosť
Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci

Platové náležitosti
• plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Emilia Horňáková, č.t. 042/4456215, 0901 918 304
  
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 31.05.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a dejepisu

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
• Elokované pracovisko ÚVTOS Dubnica nad Váhom a Ilava

Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok

Termín nástupu:
• 01.09.2019

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• učiteľ anglického jazyka a dejepisu

Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• aprobácia: anglický jazyk a literatúra - dejepis

Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontakt:
Kontaktná osoba: RNDr. Anna Rothová, č.t. 042/4456221, 0901 918 302

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 15.06.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

1.3.2019

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou pre predmety matematika, fyzika, hudobná výchova, náboženská výchova pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 1. stupeň ZŠ pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

21.3.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2019 pedagogického zamestnanca: 
- učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk 
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89

 

20.3.2019

Základná škola, Východná 9, Trenčín príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2018/2019 sociálneho pedagóga  – úväzok 100 %,na dobu určitú do 31.12 2019.

Nástup 01.04.2019.

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

riaditel@zsvychodna.sk do 25.3.2019

19.3.2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru psychológa
Typ pracovného pomeru -  na plný úväzok
Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Iné požiadavky
- komunikačné schopnosti
- organizovanie a plánovanie práce
- zodpovednosť a samostatnosť
 Plat - na základe stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.5.2019
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov
Náplň (druh) práce – psychologická diagnostika, poradenstvo a intervencia pre klientov CPPPaP od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie a ich rodinu. Spolupráca v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi. Vykonávanie preventívnych programov a prednášková činnosť na školách podľa požiadaviek.
Iné výhody –   flexibilná pracovná doba
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie
Požadované doklady
- písomná žiadosť
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e-mailovú adresu: cpppappb@gmail.com alebo písomne na adresu CPPPaP, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica

 

15.3.2019

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  slovenského jazyka a literatúry  v kombinácii s etickou výchovou  s predpokladaným nástupom  od 1. 4.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 % na zastupovanie počas materskej dovolenky. 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 28. 3. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

11.3.2019

Materská škola  Trenčianske Bohuslavice 255 prijme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie - zastupovanie MD - do 31.8.2019
Nástup - ihneď
Požiadavky - kvalifikačné požiadavky pre učiteľku materskej školy v súlade s Vyhl.č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kval.predpoklady a osobitné kval.požiadavky pre pedag.a odb.zamestnancov.
Kontakt: 032 778 22 97, mstrenc.bohuslavice@gmail.com

1.3.2019

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:
 
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 9. 2019
Požiadavky:
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
 
2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
    - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
    - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
    - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
    - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
    - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
   
3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
    - profesijný životopis
    - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
 
POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.
Adresa školy:
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
Školská ulica 369
018 52 Pruské

22.2.2019

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom prijme ihneď do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca: učiteľa anglického jazyka (PDF, 372 kB)

26.1.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) (PDF, 346 kB)

15.1.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.3.2019 pedagogického zamestnanca:
- učiteľa odborných predmetov v odbore strojárstvo
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89


Voľné pracovné miesto - školník/čka + obsluha plynovej kotolne ZŠ Brunovce (PDF, 57 kB)

4.1.2019

Katolícka škola Nemšová prijme školského psychológa (PDF, 183 kB)

2019

 

19.12.2018

 Základná škola s materskou školou    Školská 219   958 52  Žabokreky nad Nitrou , e-mail: skola@zszabokrekynn.edu.sk hľadá : 

špeciálny pedagóg. 

- kvalifikačné predpoklady

    v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 a 317/2009 Z.z.

 - zoznam požadovaných dokladov

   žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

 - iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

    nástup:  ihneď,  polovičný úväzok

18.12.2018

Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2018/2019 školského psychológa – úväzok  100% na zastupovanie MD.
Nástup ihneď.
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
riaditel@zsdoltn.edu.sk do 31.1.2019

Bližšie informácie na tel.č. : 0903 482 831 

30.11.2018

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52  príjme na zastupovanie PN od 1.12.2018  učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepis
Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa – magisterské,  aprobácia slovenský jazyk a literatúra a dejepis.
Platové podmienky: v zmysle zákona 552/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Kontakt: Ing. Lašová, 0905 434 414

26.11.2018

ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 020 54 Lysá pod Makytou  44 ponúka voľné pracovné miesto:

 
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 50 %
Dátum nástupu: 1. 2. 2019
Požiadavky:
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ( uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne)
 
2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
    - prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
    - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
    - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
    - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
    - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
   
3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
    - profesijný životopis
    - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.
 
POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 12. 2018.

22.10.2018

ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou 020 54 Lysá pod Makytou  44 prijme kuchárku v školskej jedálni
Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 1.12.2018
Požiadavky: Vyučený v odbore, stredoškolské bez maturity/ s maturitou, prax v odbore výhodou, zdravotná spôsobilosť - zdravotný preukaz, samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup k práci.
Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo na emailovú adresu: skola@zslysa.edu.sk do 31.10.2018.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]