Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Prácu hľadá

3.8.2020

Hľadám prácu ako učiteľka 1. stupňa ZŠ. Lokalita: IL, DCA, TN. Nástup od 1.9.2020. Kontakt: severanka11@centrum.sk, 0949161862

Hľadám si prácu ako učiteľka (1.stupeň ZŠ, MŠ, anglický jazyk na 1. stupni ZŠ) asistentka, vychovávateľka v okolí Dubnice nad Váhom,Trenčína, Púchova na skrátený úväzok popri rodičovskej dovolenke poprípade na krátkodobé zastupovanie. Mám prax 2 roky ako učiteľka v materskej škole a 4 roky ako učiteľka na základnej škole + vyučovala som 3 roky aj anglický jazyk. Mám ukončenú Trnavskú univerzitu s Bc. odborom predškolská a elementárna pedagogika a Mgr. odborom učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Nástup možný od 1. septembra 2020 alebo v priebehu školského roka. Kontakt: Tel: 0904/235 358    Mail: tatdca26@gmail.com

15.7.2020

Hľadám miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy na II. stupni ZŠ.
Ponúkam zodpovedný prístup k práci a kvalitne odučené hodiny.
Mám prax s úspešnou prípravou žiakov na testovanie a prijímacie skúšky na SŠ.
Kontakt: Mgr. Jana Hvozdíková, 0944 556 742, jnozdike7@gmail.com.

 

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov matematika a fyzika na základnej škole v PB a okolí, prípadne v okresoch IL, PU, BY s nástupom od 9/2020.
Mám dlhoročnú prax vo vyučovaní týchto predmetov a skúsenosti s výukou iných predmetov napr. technika, informatika.
Kontakt:  0915/162867, majanackova@gmail.com

11.6.2020

Hľadám voľné pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ alebo SŠ.
Ochotne môžem podľa potrieb školy vyučovať nekvalifikovane i predmety mimo aprobácie. Ďalšie informácie o vzdelaní, praxi a skúsenostiach rada poskytnem na telefónnom čísle 0904080963, mailom: duranova.veronika@gmail.com alebo pri osobnom stretnutí.

27.5.2020

Hľadám si prácu na TPP ako špeciálny pedagóg alebo učiteľ SJL, EST(VYV, INF) pre zákl. a stredné školy s viac ako 20 ročnou praxou.
Kontakt 0903 486 212, mail: matat120376@gmail.com

30.4.2020

Hľadám prácu ako učiteľka 2. stupňa ZŠ - predmety biológia, chémia, telesná výchova.
V okolí PU, PB, IL.
Nástup od 1.9. 2020. Aj na skrátený pracovný úväzok.
T.č. 0908 835 241, jkjanka1@gmail.com

5.2.2020

Hĺadám prácu ako učiteľka 1. stupňa ZŠ pre rok 2020/2021.
Som čerstvá dôchodkyňna
Kontakt   : betacik1@azet.sk

21.8.2019

Uchádzam sa o pozíciu pedagogického zamestnanca v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika  mentálne postihnutých.
E-mail: ivanahillayova72@gmail.com

14.8.2019

Hľadám si prácu na TPP ako špeciálny pedagóg alebo učiteľ SJL, EST(VYV, INF) pre zákl. a stredné školy s viac ako 20 ročnou praxou. Kontakt 0903 486 212, mail: matat120376@gmail.com

12.8.2019

Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole.
Nástup od 01.09.2019 na plný prípadne aj na skrátený pracovný úväzok. 
Kontakt: kianickova.inka@gmail.com, t.č. 0905 832 031.

29.7.2019

Hľadám prácu učiteľky  1. stupňa ZŠ  s nástupom k  šk. roku 2019/2020 s možnosťou vyučovať anglický jazyk.  IL,TN.
Tel.kontakt: 0944988451
Mail:  anna45@post.sk]

26.7.2019

Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole.
Nástup od 01. 09. 2019 na plný,  prípadne aj na skrátený pracovný úväzok.
Kontakt: kianickova.inka@gmail.com , t. č. 0905 832 031.“

10.7.2019

Hľadám prácu ako učiteľka 2. stupňa ZŠ - predmety biológia, chémia, telesná výchova.
Nástup od 1.9. 2019. Aj na skrátený pracovný úväzok.
Kontakt jkjanka1@gmail.com, t.č. 0908 835 241

2.7.2019

Hľadám prácu ako UČITEĽKA v MŠ pre predprimárne vzdelávanie s nástupom k  šk. roku 2019/2020.
Mám viac ako 25 ročnú prax. Som kreatívna, šikovná zodpovedná.  Lokalita: TRENČÍN a celé okolie,  
tel.: 0907 890 122,  
mail: kentoya@azet.sk

18.6.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka OBN, ETV a EKO na SŠ, ZŠ. Mám dlhoročnú prax. Trenčín a okolie.
Odosielateľ: radka@bsn.sk
Tel. kontakt:0905798435

3.6.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie s kvalifikáciou vyučovať anglický jazyk na 1.stupni ZŠ.
Nástup od 1.9.2019. Okolie: DCA, IL, TN. Kontakt: 0949 528 878

30.5.2019

Hľadám prácu učiteľky ZŠ alebo SŠ v IL, TN, PB, PU, NM.
Vzdelanie VŠ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia história - katechetika,
nemecký jazyk - štátna jazyková skúška, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
anglický jazyk - certifikát, Kanadská jazyková škola v Trenčíne.
Kontakt: mobil: 0915 606 988, e-mail: miroslava.spackova@azet.sk

16.4.2019

Hľadám prácu na plný úväzok ako: špeciálny pedagóg v ZŠ, školský logopéd,učiteľ na 1. stupni ZŠ, učiteľ - vychovávateľ v špeciálnej ZŠ.
Mám niekoľkoročnú prax.
Lokality: Prievidza, prípadne okresy PE a BN.
Kontakt: yarod111@gmail.com

4.1.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky - informatiky na základnej alebo strednej škole v okrese BN a PE smerom na TO.
Mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika - informatika. Absolvovala som program finančnej gramotnosti Viac ako peniaze a školských projektov eTwinning. Prax na stredných školách mám 2 roky a základných 3 roky. Tel. 0948 004 126. Nástup do práce nožný ihneď.
Kontakt: marianna.krajcova@zoznam.sk

 5.10.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka odborných ekonomických predmetov s 10-ročnou praxou.
Mám ukončené rozširujúce štúdium na vyučovanie predmetu administratíva a korešpondencia.
Kontakt: 0907 605 000

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]