Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Putovný pohár prezidenta HaZZ - hasiči záchranári, Humenné, september 2012

V dňoch 27. - 28. septembra 2012 sa v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Humennom uskutočnil IX. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov. Súťažilo 11 družstiev (8 družstiev z krajských riaditeľstiev HaZZ a 3 družstvá zo záchranných brigád HaZZ). Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách. Druhé miesto obsadilo družstvo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Tretie miesto získalo družstvo Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre.

01 - Hasebný útok do 3. podlažia lezeckého trenažéra
02 - Práca s motorovou rozbrusovačkou
03 - Hydraulické náradie - strihanie
04 - Hydraulické náradie - rozpínanie
05 - beh s použitím autonómnych dýchacích prístrojov
06 - Zdvíhanie panelu
07 - Na bežeckom okruhu
08 - Poskytovanie prvej pomoci
09 - Kardiopulmonálna resuscitácia
10 - Výstup postupovým istením
11 - Výstup prostredníctvom lezeckej techniky
12 - Príprava figuríny na transport
13 - Vyťahovanie figuríny z kanalizácie prostredníctvom trojnožky
14 - Príprava nosidiel s figurínou na transport po spustení z lezeckého trenažéra
15 - Beh družstva Zb HaZZ v Humennom do cieľa
16 - Viťazné družstvá