Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Žiline

 

 

 

Podateľne Štátneho  archívu v Žiline so sídlom v Bytči  a jeho pracovisk sú od 23.11.2020 pre verejnosť  otvorené v štandardných úradných hodinách, pričom stále platí, aby občania na poskytovanie informácií a podávanie žiadostí prednostne využívali telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu. Pracovisko Archív Čadca je od 23.11.2020  z dôvodu karantený pre verejnosť zatvorený do odvolania .

 

     

pôsobnosť ŠA v Žiline

Štátny archív v Žiline
Archív Územná pôsobnosť archívu/okres
Štátny archív v Žiline Bytča, Žilina
Pracovisko Archív Čadca Čadca, Kysucké Nové Mesto
Pracovisko Archív Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Pracovisko Archív Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Pracovisko Archív Martin Martin, Turčianske Teplice
 

Dôležité odkazy

 

 

Dôležité oznamy

 OPATRENIA PLATNÉ OD 03.11.2020

Podateľne štátnych archívov sú pre verejnosť  otvorené v štandardných úradných hodinách, pričom stále platí, aby občania na poskytovanie informácií a podávanie žiadostí prednostne využívali telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Bádateľne archívov sú pre verejnosť otvorené v štandardných úradných hodinách za prísneho dodržiavania hygienických opatrení s limitom 1 bádateľ na 15 m2.

Štúdium v bádateľni je umožnené pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod. ,s prestávkou od 11.00 do 12.00 hod. na vetranie a priebežnú dezinfekciu priestorov bádateľne. Počas prestávky je potrebné opustiť priestory archívu.

  • Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, zmenu je potrebné ohlásiť aspoň 24 hod. vopred.
  • Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – riadne nasadené rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
  • Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby .

Telefonické kontakty, ako aj ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?statne-archivy).

 Kontakty: tel. č.: 041 553 3311

 e-mail: archiv.za@minv.sk