Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

03.01.2020

Zverejnenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Novoť“

Informácia pre verejnosť (PDF, 370 kB)

Rozsah hodnotenie (PDF, 467 kB)

Uvedené oznámenie so správou o hodnotení a konceptom je zverejnené aj na webe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-novot

14.01.2020

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „ Zariadenie na zber a úpravu odpadov“ spoločnosti KOVOT s.r.o.

Informácia pre verejnosť (PDF, 236 kB)

Oznámenie o zámere (PDF, 1 MB)

Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-upravu-odpadov-2