Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Spojené štáty americké

  1. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boja proti trestnej činnosti ( Washington, 8. október 2088) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 161/2009 
    - nadobudnutie platnosti: 17. apríla 2009 okrem článkov 8 až 10 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
_Zmluva_medzi_SR_USA_ (90,4 kB) pdf