Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Podozrivé obálky s potenciálne nebezpečným materiálom

23. 11. 2016

Dňa 22.11.2016 bola doručená do podateľne budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podozrivá listová zásielka. Podľa predbežných zistení obsahovala potenciálne nebezpečný materiál. Ten je spôsobilý pri vdýchnutí alebo požití vyvolať ohrozenie alebo poškodenie zdravia. 

Zásielka obsahovala anonymný list adresovaný zamestnancom v oblasti justície, prokuratúry  a polície. 

Polícia vyzýva občanov, štátne inštitúcie a organizácie na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s doručenými listovými zásielkami, ktoré sa javia adresátom nezvyčajné alebo podozrivé. 

V prípade podozrenia, že ide o takúto zásielku, žiadame verejnosť o oznámenie každého takéhoto prípadu na telefónne číslo 158.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy