Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Potrubie VDJ Prievidza

 

Zoznam projektovej dokumentácie na stiahnutie:

( po stiahnutí všetkých častí dekomprimovať celý archív na lokálnom disku )

VDJ Prievidza časť 1

VDJ Prievidza časť 2

VDJ Prievidza časť 3

VDJ Prievidza časť 4

VDJ Prievidza časť 5

VDJ Prievidza časť 6

VDJ Prievidza časť 7

VDJ Prievidza časť 8