Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2018, Piatok
 

Výberové konania

 

 

 

Výberové konanie na regionálnych koordinátorov terénnej sociálnej práce

20. 05. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity hľadá vhodných uchádzačov na pozície regionálneho koordinátora/ koordinátorky terénnej sociálnej práce v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK. Termín nástupu je najneskôr do 01.07.2016, príp. dohodou.

Je potrebné, aby uchádzači o pracovné miesto regionálnej koordinátorky/koordinátora zaslali najneskôr do 3.júna 2016 na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zoznam požadovaných dokladov:

  1. motivačný list,
  2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nebudú akceptované; web: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae)
  3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok),
  5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  6. minimálne 1 referencia.

Viac informácií nájdete tu (PDF, 317 kB) (PDF, 317 kB).